Działania europarlamentarzystki

HrubieszówStrasburg

Reklamy

W czasie sesji plenarnej w Strasburgu poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Lena Kolarska-Bobińska podpisała rezolucję Europejskiej Partii Ludowej dotyczącą klęsk żywiołowych. Zabrała również głos w debacie na temat gazociągu Nabucco.

***

EUROPA MUSI ZJEDNOCZYĆ SIĘ W WALCE Z KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI

Lato 2009 zapisało się w historii gigantycznymi pożarami lasów w Europie Południowej. Pożary te spowodowały znaczne zniszczenia, zarówno materialne, jak i środowiskowe. Były także przyczyną cierpień milionów ludzi. W czasie ostatniej dekady ogień spustoszył ponad 400 000 hektarów ziemi, co w dramatyczny sposób odbiło się na sytuacji państw tego regionu. Klęski żywiołowe, takie jak coraz częstsze pożary lasów w Europie Południowej, wymagają natychmiastowych działań ze strony wszystkich państw Unii Europejskiej.

W czasie sesji plenarnej w Strasburgu poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Lena Kolarska-Bobińska podpisała rezolucję Europejskiej Partii Ludowej dotyczącą klęsk żywiołowych. Rezolucja nawołuje m.in. Komisję Europejską do stworzenia europejskiej strategii walki z klęskami żywiołowymi oraz stworzenia jednolitego systemu reagowania w takich sytuacjach. Nawołuje także Komisję do wspierania regionów poszkodowanych w wyniku tego typu katastrof.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska zdecydowała się podpisać rezolucję w geście solidarności z tymi, którzy stracili życie lub zostali dotkliwie poszkodowani przez pożary oraz straty ekonomiczne, jakie spowodował żywioł. „Patrząc na przykład Polski: kto przyjdzie nam z pomocą, gdy nam zdarzy się kolejna powódź lub inna klęska żywiołowa?” powiedziała prof. Kolarska-Bobińska.

Rezolucja nawołuje także do wzmocnienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w ramach którego także Polska może otrzymać wsparcie w przypadku ewentualnych katastrof. Od czasu utworzenia Funduszu w 2001, kraje Unii Europejskiej otrzymały wsparcie o łącznej kwocie przekraczającej 1,5 miliardów euro, ale tego typu pomoc jest coraz bardziej potrzebna.

„Zmiany klimatyczne spowodują, że Polska będzie znacznie bardziej narażona na pożary i powodzie. Prawdopodobieństwo, że będziemy zmuszeni skorzystać z pomocy Funduszu jest coraz większe. Musimy mieć pewność, że będzie istniał wtedy, kiedy będziemy go potrzebowali”.

Profesor Lena Kolarska-Bobińska jest posłem do Parlamentu Europejskiego wybranym z okręgu lubelskiego, jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji politycznej w Parlamencie.

***

WYSTĄPIENIE W CZASIE SESJI PLENARNEJ W STRASBURGU

W czasie ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Lena Kolarska-Bobińska zabrała głos w debaty na temat gazociągu Nabucco.

Poniżej treść wystąpienia.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Unia Europejska potrzebuje dostawców energii, którzy w swoich działaniach biznesowych zachowują pełną przejrzystość oraz którzy wywiązują się ze zobowiązań. Karta Energetyczna oraz protokół przejściowy do tej Karty są próbą ustalenia systemu opartego na jasnych zasadach. Niezwykle ważne jest, by tych zasad przestrzegać. Niedawne zasygnalizowanie chęci wycofania się Rosji z udziału w Traktacie Karty Energetycznej powinno być przestrogą. Przestrogą dla firm, realizujących swoje inwestycje w Rosji i z Rosją. Powinno być też przestrogą dla Komisji i zachętą do podjęcia jak najszybszych działań na rzecz europejskiego systemu bezpieczeństwa energetycznego. Jest to bowiem sprawa priorytetowa dla wielu państw. Możemy tylko mieć nadzieję, że Rosja będzie respektowała Kartę.

Wewnętrzny rynek gazowy Unii Europejskiej musi funkcjonować bez żadnych ograniczeń, pozwalając na działanie ponadgranicznych połączenia sieci gazowych. Odbiorcy europejskiego gazu nie mogą być skazani na łaskę narodowych monopolistów. Połączenie sieci muszą być zbudowane tak szybko, jak tylko jest to fizycznie i finansowo możliwe.

Pozytywny jest fakt wsparcia projektu gazociągu Nabucco przez Stany Zjednoczone. Oczywistym jest także, że dla powodzenia tego przedsięwzięcia niezbędny jest udział Turcji. To oznacza, i warto to podkreślić, że negocjacje członkowskie z Turcją powinny być kontynuowane ze szczególną siłą. Chodzi tu bowiem o bezpieczeństwo obywateli całego regionu.

***

info
BIURO POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009