Dzień Edukacji Narodowej w Mirczu

W dniu 15 października 2012 r. w budynku Urzędu Gminy Mircze odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Reklamy

Gospodarzami spotkania byli Wójt Gminy Mircze – Pan Lech Szopiński, zastępca Wójta – Pan Sławomir Marciniuk oraz Przewodnicząca Rady Gminy Mircze i jednocześnie nauczyciel Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu Pani Marta Małyszek. Po przywitaniu zgromadzonych gości Wójt Gminy wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Agnieszce Daniluk – nauczycielowi wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Kryłowie.

Następnie, za pracę dydaktyczno – wychowawczą, nauczycielom zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Mircze, które otrzymali:

Pani Elżbieta Laskowska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Wiszniowie

Pani Małgorzata Jóźwiak – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Wiszniowie

Pan Jan Baryła – dyrektor Zespołu Szkół w Kryłowie

Pan Waldemar Dolegacz – nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół w Kryłowie

Pan Józef Czerniak – dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu

Pani Urszula Przytuła – nauczyciel wychowania fizycznego w Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu

Na zakończenie spotkania, Wójt Gminy złożył na ręce dyrektorów szkół życzenia dla wszystkich pracowników oświaty, następującej treści:

 

„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia pomyślności, a także wielu sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Proszę przyjąć słowa uznania za pedagogiczny trud, serce i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzę spokoju i stabilizacji warunków pracy, które pozwolą Państwu jak najlepiej realizować swoje zadania. Życzę też silnego przekonania o niezwykłej wartości zawodu który wykonujecie. Niech ta świadomość będzie dla Państwa inspiracją i źródłem poczucia satysfakcji w każdym dniu pracy.

Jednocześnie życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.”

 

Info i foto: UG Mircze