Dzień Edukacji Narodowej w Werbkowicach

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

W dniu 14 października br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach, z udziałem władz samorządowych gminy Werbkowice, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi werbkowickich szkół i przedszkola, odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

***

Gości powitał Lech Bojko – Wójt Gminy Werbkowice. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na fakt, że edukacja stanowi ważny czynnik życia społecznego, jest kluczem do lepszej przyszłości. Szczególne słowa podziękowania skierował pod adresem nauczycieli i wychowawców, za podjęty przez nich trud uczenia i wychowania, za starania, by każdy młody człowiek mógł zdobyć wiedzę, która będzie mu użyteczna i pomoże żyć mądrze i odpowiedzialnie. Wójt wyraził głębokie uznanie dla pracy pedagogów nad kształtowaniem osobowości młodzieży. Podkreślił również, że bardzo docenia wysiłek nauczycieli włożony w doskonalenie zawodowe. Słowa wdzięczności skierował również do pozostałych pracowników oświaty. Podkreślił, że każdy bez względu na stanowisko w szkole, w placówce oświatowej czy w administracji, ma swój udział w kreowaniu wizerunku oświaty w gminie.

Życzył sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym a także cierpliwości i wytrwałości w rozwijaniu zdolności i kształtowaniu młodych charakterów.

Wyrazem wdzięczności za pracę i sukcesy wychowawcze były nagrody pieniężne przyznane przez Wójta Gminy.

Nagrody Wójta Gminy Werbkowice otrzymali:
1. Pani Marzanna Kozyra – dyrektor Szkoły Podstawowej w Malicach;
2. Pani Grażyna Wołos – dyrektor Szkoły Podstawowej w Terebiniu;
3. Pani Anna Kolenda – nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym „Bajka” w Werbkowicach;
4. Pani Grażyna Kwietniewska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Gozdowie;
5. Pani Beata Woś – nauczyciel w Zespole Szkół w Sahryniu;
6. Pani Barbara Rafalska – nauczyciel w Zespole Szkół w Werbkowicach;
7. Pani Anna Woś – nauczyciel w Zespole Szkół w Werbkowicach.

Uroczystość uświetniły wspaniałymi występami dzieci z Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach, młodzież z Zespołu Szkół w Werbkowicach oraz instruktorzy z GOK – u w Werbkowicach.

Po oficjalnej części zaproszono gości na poczęstunek przygotowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

***

info i foto
UG Werbkowice

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009