Dzień Matki w Horodle i Kopyłowie

HrubieszówHorodło

Reklamy

Matka to najpiękniejsze słowo w świecie. Matka to najukochańsza istota na ziemi. Matka to miłość bez miary, to szlachetność nieskazitelna, to dobroć i oddanie bez końca”.

Takimi słowami rozpoczęto montaż poetycki z okazji Dnia Matki.

Reklamy

Montaż podzielono na 3 części. W pierwszej części wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej z Kopyłowa. Drugą część zatytułowaną „Matki Matkom” oraz trzecią pod nazwą „Matkom, które odeszły do Pana” przedstawili członkowie horodelskiego i kopyłowskiego Klubu Seniora” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle.

Uroczystość została przygotowana przez Pana Kazimierza Dejera i Pana Krzysztofa Słupskiego – instruktorów Klubów Seniora oraz Panią Bożenę Majewską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopyłowie.

Piękny śpiew i recytacje, dostarczyły widzom wielu wzruszeń. Jest to kolejne działanie realizowane w ramach usługi Klubu Seniora z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

info i foto
UG Horodło

Zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009