Dzień Rodzin Zastępczych

Hrubieszów

W dniu 29 maja 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyła się konferencja dotycząca Sytuacji Rodzin Zastępczych w Powiecie Hrubieszowskim.

Reklamy

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania wszystkich uczestników i zaproszonych gości przez P. Ernesta Lipskiego, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Część merytoryczną podjął Sędzia Robert Kowalczuk, Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Hrubieszowie. Wygłosił referat pt. „Aspekty prawne funkcjonowania rodzin zastępczych w kontekście innych form opieki nad dziećmi”.

Kontynuując spotkanie, P. Aneta Dyl – Tarnawska, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie, przedstawiła wszystkim zgromadzonym na spotkaniu sytuację psychologiczną dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, a P. Izabela Mendoń – prowadząca rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego, opowiedziała o trudnościach i sukcesach w pracy z dziećmi, a także kontaktach z rodzicami biologicznymi.

Następnie ponownie głos zabrał Pan Ernest Lipski, prezentując wszystkim zgromadzonym na spotkaniu roboczą wersję Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Hrubieszowskim, po czym przeprowadzona została dyskusja zmierzająca do wypracowania rozwiązań wspomagających rodziny zastępcze w codziennym funkcjonowaniu i zachęcających do tworzenia nowych rodzin w Powiecie Hrubieszowskim.

Na zakończenie Wicestarosta Leszek Czerwonka wręczył listy gratulacyjne funkcjonującym w powiecie rodzinom zastępczym.

Po krótkim podsumowaniu dyskusji oraz zakończeniu konferencji, wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani tortem ufundowanym specjalnie na tę okazję.

info i foto
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009