Dzień Seniora w Wolicy

20 października 2013 roku, Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys i Rada Sołecka Wolicy zorganizowali Dzień Seniora. Część artystyczną wystawili młodsi mieszkańcy wsi: dzieci i członkinie zespołu „Polanie”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach.

Reklamy

Wszystkim wręczono upominki. Z kwiatami i życzeniami na spotkanie przybyli także goście. Wójt i przewodniczący Rady Gminy, organizatorom Dnia Seniora, przyznali nagrodę finansową z przeznaczeniem na dalszą działalność.

 

Wójt Gminy Hrubieszów

Jan Mołodecki