Dzień Seniora w Wolicy

HrubieszówWolica

Reklamy

18 października 2009 w Wolicy (gm. Hrubieszów) odbył się Dzień Seniora. Na uroczystość przybyli najstarsi mieszkańcy wioski, zaproszeni goście i oczywiście Ci, którzy organizowali tę uroczystość: członkowie KGW i Rada Sołecka wsi Wolica.

***

Wszyscy Seniorzy otrzymali słodycze a najstarsi – Stefania Hojda i Stanisław Frąc – kwiaty.

Przy okolicznościowym obiedzie koncertowali „Polanie”, miejscowy zespól śpiewaczy, działający przy GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach.

Organizatorzy, za przygotowanie święta, otrzymali nagrodę finansową od wójta gminy Hrubieszów – Jana Mołodeckiego i przewodniczącego Rady Gminy – Jerzego Fedorczuka.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009