15 lipca 2024

Dzienniki poszukiwane! – projekt Ośrodka KARTA

Ośrodek KARTA zwraca się z prośbą o wsparcie akcji „Dzienniki poszukiwane”. Ośrodek zbiera dzienniki z całego XX wieku pisane w języku polskim, zarówno oryginały, jak i kopie dzienników.

Reklamy

Dotychczas akcja przyniosła całkiem sporo tekstów. Niektóre z nich zostały opublikowane w kwartalniku „Karta”. 

W Archiwum Ośrodka KARTA powstała kolekcja „Dzienniki pisane po polsku w XX wieku. Historia minionego stulecia w świetle unikatowych źródeł historycznych”. Celem Ośrodka KARTA jest zebranie jak największej liczby tekstów do tej kolekcji, aby stała się ona podstawą do badań historycznych.

 
Zachęcam Państwa do wsparcia tej inicjatywy. Dzienniki można przynosić do Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy której istnieje archiwum społeczne CATL. 
 
 
 
Info: MBP Hrubieszów