365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – zawsze w służbie społeczeństwu. Dziś 8 lutego Służba Więzienna – obchodzi swoje święto.

Reklamy

Święto Służby Więziennej na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku wyznaczone zostało na 8 lutego (od 2011 r.) Dzień ten nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego, który stał się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Datę jego wydania można traktować jako początek polskiego więziennictwa. W listopadzie 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Przed nowymi władzami pojawiło się olbrzymie wyzwanie odbudowy zniszczonego przez rozbiory i Wielką Wojnę kraju.

Jednym z bardzo ważnych zadań, jakie stanęły przed młodą administracją, było stworzenie jednolitego systemu bezpieczeństwa. Polskie więziennictwo stało się integralną częścią tego organizmu. Najpierw powstał Wydział Więzienny, przekształcony następnie w Sekcję Więzienną, liczącą 24 osoby.

Reklamy

Dziś Służba Więzienna to nowoczesna i dostosowana do najwyższych standardów formacja, gwarantującą bezpieczeństwo obywateli.

O formacji

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie podlegają 2 areszty śledcze oraz 6 zakładów karnych, w ramach których funkcjonują 2 oddziały zewnętrzne. W całym okręgu przebywa ogółem ponad 4 tysiące osadzonych, z czego niemalże 3, 5 tysiąca stanowią skazani zaś ponad 600 to tymczasowi aresztowani. Karę odbywają zarówno kobiety,  jak i mężczyźni, młodociani, skazani po raz pierwszy jak i recydywiści penitencjarni. W jednostkach penitencjarnych funkcjonują 4 oddziały terapeutyczne (ZK Biała Podlaska, ZK Opole Lubelskie, Zakład Karny Zamość – 2) oraz 1 oddział terapeutyczny dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w Zakładzie Karnym w Chełmie. W Areszcie Śledczym w Lublinie funkcjonuje też ośrodek diagnostyczny z pojemnością 29 miejsc oraz oddział dla tzw. „niebezpiecznych” z pojemnością 28 miejsc. W okręgu lubelskim w dwóch jednostkach penitencjarnych (Zakład Karny w Opolu Lubelskim oraz Zakład Karny we Włodawie)  funkcjonuje także Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W naszym okręgu służbę pełni aktualnie 1511 funkcjonariuszy oraz zatrudnionych jest 116 pracowników cywilnych. Kobiety stanowią liczbę 335 Kadra funkcjonariuszy legitymująca się wykształceniem wyższym stanowi niemalże 70% ogółu zatrudnionych.

Odznaczenia i awanse

Ogółem w okręgu lubelskim z dniem 8 lutego br. awansowanych zostało na wyższe stopnie służbowe 114 funkcjonariuszy, w tym w korpusie oficerskim 13, w korpusie chorążych 5, a w korpusie podoficerskim 96  funkcjonariuszy.

27 osób otrzymało odznakę Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, w tym 2 srebrne i 25 brązowych.    

Mundur- chluba i zobowiązanie

Każdego dnia funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej dokładają wszelkich starań, aby profesjonalnie wykonywać ustawowo powierzone im obowiązki. Z sumiennością i zaangażowaniem prowadzimy oddziaływania resocjalizacyjne poprzez pracę, naukę, zajęcia kulturalno – oświatowe czy oddziaływania terapeutyczne. Wszystko to ma na celu prawidłowe przygotowanie skazanych do życia na wolności po opuszczeniu murów więzienia. Pełniąc jako formacja istotną rolę w strukturach państwa współpracujemy też z innymi formacjami mundurowymi takimi jak Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna czy wojsko zaś w zakresie realizacji zadań resocjalizacyjnych aktywnie współdziałamy z kuratorami, organizacjami pożytku publicznego czy stowarzyszeniami. Jako jedna z najliczniejszych formacji pełnimy istotną rolę w działaniach na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

W trudnym czasie pandemii

Epidemia zmieniła życie nas wszystkich. W tych trudnych chwilach osoby potrzebujące pomocy mogły i mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej. W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga przekazaliśmy już miliony maseczek oraz tysiące przyłbic czy litrów płynu dezynfekującego. Funkcjonariusze Lubelskiej Służby Więziennej organizują także dobrowolne zbiórki środków pieniężnych na artykuły potrzebne do ochrony przed rozwijającą się pandemią.  Nasza pomoc trafia do służby zdrowia, osób starszych, schorowanych, cierpiących.  Nie zapominamy także o zwierzętach wspierając lokalne schroniska w karmę czy koce. Takie działania budują poczucie wspólnoty i solidarności społecznej, dlatego nigdy nie pozostajemy  obojętni na los drugiego człowieka.

Mundur Służby Więziennej to wielkie zobowiązanie, ale też niewątpliwie ogromny zaszczyt.

(info i fot. OSW Lublin)


Zobacz też:

Awanse i wyróżnienia w hrubieszowskim zakładzie karnym

Awanse i wyróżnienia w hrubieszowskim zakładzie karnym


LubieHrubie na Twitterze