Edukacja inspiracją dla nowych inicjatyw

Hrubieszów

Gmina Hrubieszów informuje, że w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny realizować będzie projekt „Edukacja inspiracją dla nowych inicjatyw”.

Reklamy

***

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczyna rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Edukacja inspiracją dla nowych inicjatyw” w ramach działania 9.5 PO KL.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU OBEJMUJACYM DWA MODUŁY:
– „Projekty europejskie – jak napisać dobry wniosek” w wymiarze 72 godzin
– „Komputer jako narzędzie pracy i źródło informacji” w wymiarze 32 godzin

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:
Osoby dorosłe, które posiadają stałe lub tymczasowe miejsce zameldowania na terenie
powiatu hrubieszowskiego zamierzające zdobyć wiedzę w zakresie pozyskiwania środków
z Funduszy Unii Europejskiej oraz umiejętności obsługi komputera, które chcą aktywnie
włączyć się w działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców
obszaru, na którym mieszkają.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
– warsztaty z zakresu motywacji do samokształcenia,
– warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej,
– wyjazd studyjny na Roztocze,
– zwrot kosztów dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej,
– poczęstunek w trakcie szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– ubezpieczenie uczestników Projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Hrubieszów.

Rekrutacja do Projektu rozpocznie się 28 sierpnia 2009 roku.

Biuro mieści się w siedzibie Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15, I piętro, tel./fax,: 084 696 54 77. Informacje dostępne są również na stronie internetowej FRL
www.fundacja.lublin.pl »
oraz na stronie internetowej Gminy Hrubieszów
www.hrubieszow-gmina.pl »

***

Hrubieszow LubieHrubie 2009