Ekokarta – Bądźmy społecznie odpowiedzialni!

Jeśli Twoja firma troszczy się o środowisko naturalne, postępuje zgodnie z zasadami i wartościami etyki biznesowej, czy też stosuje politykę recyklingu – jest firmą społecznie odpowiedzialną.

Reklamy


Zapraszamy Państwa do współpracy z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny w zakresie upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych o charakterze ekologicznym.

Oferujemy możliwość realizacji wspólnych projektów oraz wszelkich działań, których celem jest propagowanie CSR. Współpracując z nami, możesz przystąpić do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, którego działania koordynuje nasza Fundacja.

Zachęcamy Państwa do wdrożenia w swojej firmie Ekokarty, która zawiera zbiór zasad dotyczących prowadzenia polityki proekologicznej. Zasady te są potwierdzeniem rzetelności i wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska.

Ekokarta jest dokumentem, który powstał w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny”. Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz naszych działaniach w ramach CSR znajdują się na stronie www.fundacja.lublin.pl w  zakładce CSR.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą prosimy o kontakt z Elizą Potocką: e.potocka@fundacja.lublin.pl, tel. 81 710 19 07.

 

Zapraszamy do współpracy!