Emocje przy wyborze komisji stałych Rady Powiatu

Na III sesji w dniu 28 grudnia br. Rada uzupełniła swój skład osobowy oraz wybrała pięć komisji stałych.

Reklamy

Nowymi radnymi, którzy objęli mandaty radnych Marii Gumieniak i Zbigniewa Doleckiego zostali zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Marianna Elżbieta Daszuk z Uchań i Zdzisław Szczęk z Hrubieszowa. Złożyli oni ślubowanie obejmując tym samym mandat radnego powiatu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszło pięcioro radnych, tj: Marianna Daszuk i Wincenty Sala (KWW Powiatu Hrubieszowskiego), Stanisław Sitarz i Robert Palichleb PSL), Marek Agneża (Samoobrona) i Stanisław Nieczyporowski (PSL PIast).
Po dwukrotnym głosowaniu (w pierwszym był remis 9 : 9), ku zaskoczeniu koalicji, na Przewodniczącą Komisji, Rada wybrała radną Mariannę Daszuk, która ostatecznie stosunkiem głosów 10 : 9 pokonała Roberta Palichleba, kandydata zgłoszonego przez koalicję. Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybrano, popieranego zarówno przez koalicję, jak i opozycję radnego Stanisława Nieczyporowskiego.

W wyborze radnej Daszuk na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej nie byłoby nic dziwnego, gdyż piastuje ona mandat z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Powiatu Hrubieszowskiego, a więc Komitetu, który współtworzy koalicję w Radzie Powiatu, gdyby nie fakt, że została zgłoszona przez opozycję, a wybrana głosami opozycji i części koalicji (opozycja dysponuje 7 głosami). Za kandydaturą tą zagłosowało dwoje radnych koalicyjnego KWW Powiatu Hrubieszowskiego oraz jeden radny, również koalicyjnego KWW Odpowiedzialny Samorząd.

Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pokazało, że tak naprawdę to nie wiadomo kto obecnie w Radzie Powiatu dysponuje większością, a różne spekulacje na ten temat, dotyczące nawet daleko idących zmian osobowych we władzach powiatu, wydają się całkowicie uzasadnione.

W skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wybrani zostali radni: Robert Palichleb (PSL), Leszek Rusin (KWW Odpowiedzialny Samorząd), Zdzisław Kosakowski (KKW Lewica i Demokraci), Izabela Kulczyńska (Samoobrona) i Marek Kata (PIS). Przewodniczącym Komisji został Robert Palichleb, a Wiceprzewodniczącym Leszek Rusin. O przewodnictwo w tej komisji zabiegała opozycja. Po przegranym głosowaniu (wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tej i pozostałych komisji zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i statutem powiatu dokonywali sami członkowie komisji), radni opozycji odmówili objęcia funkcji wiceprzewodniczącego, a mnie radna Izabela Kulczyńska oskarżyła o brak konsekwencji.

Stało się ono powodem złożenia przeze mnie oświadczenia na koniec obrad Rady, w którym przeprosiłem za być może faktyczne uchybienia w pełnieniu funkcji Wiceprzewodniczącego (chociaż do dzisiaj nie wiem o co pani radnej chodzi), wskazałem na moje skuteczne zabiegi w kierunku podzielenia się z opozycją funkcjami w Radzie, w wyniku których opozycja otrzymała propozycję objęcia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji Budżetu oraz oświadczyłem, że z funkcji Wiceprzewodniczącego w każdej chwili jestem gotów zrezygnować jeżeli taka będzie wola radnych i będzie to z korzyścią dla pracy Rady.

Do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Prawa i Administracji wybrano radnych: Stanisława Sitarza i Danutę Kozłowską (PSL), Marka Katę (PIS), Dariusza Modzelewskiego (Samoobrona) oraz Leszka Rusina i Zdzisława Szczęka KWW Odpowiedzialny Samorząd).

I w tej komisji przy wyborze przewodniczącego nie obyło się bez emocji. Wybór na tą funkcję głosami radnych koalicji Stanisława Sitarza, został oprotestowany przez radnych opozycji. Odmówili oni także przyjęcia funkcji wiceprzewodniczącego. W sytuacji tej radny Sitarz zrezygnował z powierzonej funkcji, a w wyniku ponownych wyborów Przewodniczącym został Marek Kata. Radnego Sitarza wybrano natomiast na Wiceprzewodniczącego.

Bez emocji obyło się przy konstytuowaniu się władz pozostałych dwóch komisji.

W skład Komisji Spraw Społecznych wybrano radnych Wincentego Salę (KWW Powiatu Hrubieszowskiego), który został jej Przewodniczącym, Izabelę Kulczyńską, Józefa Gontarza i Marka Agneżę (Samoobrona), Zdzisława Kosakowskiego (KKW Lewica i Demokraci), Danutę Kozłowską (PSL) i Wojciecha Świstowskiego (PIS).

Do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wybrano Tadeusza Bodaka i Andrzeja Barczuka (PSL), Dariusza Modzelewskiego i Józefa Gontarza (Samoobrona), Zdzisława Szczęka (KWW Odpowiedzialny Samorząd), Mariannę Daszuk (KWW Powiatu Hrubieszowskiego) i Stanisława Nieczyporowskiego (PSL Piast). Przewodniczącym Komisji wybrany został Zdzisław Szczęk, a Wiceprzewodniczącym Dariusz Modzelewski.

Rada delegowała do Komisji Bezpieczeństwa radnych Stanisława Sitarza (PSL) i Józefa Gontarza (Samoobrona).

Rada ponadto przyjęła plan pracy na 2007 rok, wybrała Panią Krystynę Adamczuk z Zamościa, biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2006 rok (najtańsza oferta), wprowadziła zmiany do budżetu powiatu 2006 roku i planu wydatkowania środków PFRON oraz przyjęła stawki za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży oraz innych osób korzystających z usług Bursy Międzyszkolnej w Hrubieszowie.

tekst:
Zdzisław Kosakowski
www.kosakowski.hru.pl