Energetyczna Mapa Drogowa 2050 musi uwzględnić sytuację Polski

Parlament Europejski pracuje obecnie nad Energetyczną Mapą Drogową 2050, która ustali ramy unijnej polityki. W ramach tych prac prof. Lena Kolarska-Bobińska przygotowała opinię, a Komisja Rozwoju Regionalnego przyjęła ją dzisiaj prawie jednogłośnie.

Reklamy

Lena Kolarska-Bobińska podkreśla w swojej opinii, że regiony węglowe powinny być szczególnie potraktowane, aby pomóc im dostosować się do wyzwań przyszłości. Polska musi mieć gwarancję, że nasze działania na rzecz klimatu będą mieć równomierne wsparcie wszystkich członków Unii Europejskiej.

W raporcie znalazło się też stwierdzenie, że różniące się warunki geograficzne w Europie uniemożliwiają zastosowanie do wszystkich regionów jednolitej polityki energetycznej.

– Plan Komisji Europejskiej w dziedzinie energii na rok 2050 będzie skuteczny tylko pod warunkiem, że uwzględni specyfikę europejskich regionów. Każdy europejski region powinien mieć indywidualną ścieżkę dostosowaną do jego sytuacji gospodarczej. W obecnej wersji propozycji Komisji moą prowadzić do wypaczeń, jeżeli polityka energetyczna UE zostanie podporządkowana celom klimatycznym, bez uwzględnienie sytuacji konkretnych państw członkowskich i regionów. W tym opierającej swoją gospodarkę na węglu Polski. Dlatego musimy mieć gwarancję, że nasze działania na rzecz klimatu odbędą się w duchu solidarności europejskiej – uważa prof. Lena Kolarska-Bobińska.

– Większość przedstawionych w Mapie 2050 scenariuszy nie ma szansy na realizację bez dodatkowego wsparcia niektórych krajów i regionów. Muszą to być fundusze przeznaczone tylko i wyłącznie na energetykę, które Polsce pozwoliłyby na rozwój tak ważnych lokalnych i regionalnych inteligentnych sieci – mówi prof. Kolarska-Bobińska.

Kolarska-Bobińska wzywa w swojej opinii do przyjęcia strategii specjalizacji regionów w dziedzinie energii. Uważa, że w oparciu o taką specjalizację UE powinna zmierzać w kierunku mierzenia europejskich celów energetycznych na skalę UE, nie zaś w oparciu o cele krajowe.

– Nasze działania dotyczące ochrony klimatem powinniśmy mierzyć w skali europejskiej, nie krajowej. Dzięki temu będziemy mogli postawić na specjalizację energetyczną regionów. Dotychczas cele są liczone dla każdego z krajów oddzielnie – dodaje Kolarska-Bobińska.

 

„Energetyczna Mapa Drogowa 2050”, dokument Komisji Europejskiej z 2011 roku, ustala ramy unijnej polityki energetycznej oraz harmonogram wprowadzenia w UE gospodarki niskoemisyjnej. Raport Parlamentu Europejskiego w tej sprawie będzie głosowany w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 18 grudnia 2012. W styczniu 2013 odbędzie się głosowania całego Parlamentu w Strasburgu.