Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2010 – Granica 835

Kryłów

Reklamy

Tegoroczna impreza transgraniczna na kryłowskiej wyspie zamkowej odbędzie się w dniach 21 – 22 sierpnia. W koncercie „Granica” z udziałem zespołów z Polski i Ukrainy, wystąpią m.in. Sidney Polak, grupa Kashmir oraz ukraiński zespół Mad Heads.

* * *

Program 21 sierpnia 2010 Kryłów – Krecziw, Granica 835

Początek imprezy – godz 11:00
Koniec – godz. 23:00

Miejsce:
przy znaku granicznym nr 835, na wyspie w Kryłowie PL (woj. Lubelskie, pow. Hrubieszów, gm. Mircze) – Kreczowie UA (obw. Wołyński). Specjalnie na tą okoliczność zostanie zbudowany most pontonowy na rzece Bug, który połączy Polskę i Ukrainę.

Budowanie partnerstwa:
– forum współpracy transgranicznej (spotkanie przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, posłów, organizacji pozarządowych, debata na temat partnerstwa wschodniego),
– mistrzostwa w piłce nożnej o „Puchar Dobrosąsiedztwa 2010”,
– jarmark transgraniczny (promocja miast, prezentacja organizacji pozarządowych).

Pojednanie:
– modlitwa ekumeniczna z udziałem hierarchów kościoła Zachodniego i Wschodniego z Polski i Ukrainy,
– wręczenie nagrody pojednania polsko-ukraińskiego.

Sztuka ponad granicami:
– koncert „Granica” z udziałem zespołów z Polski i Ukrainy:
SIDNEY POLAK
KASHMIR
LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW
MAD HEAD
– land art., instalacja artystyczna,
– występy kapel folkowych,
– twórczość i sztuka regionalna pogranicza,
– festiwal teatrów ulicznych,
– kino nocą, pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych.

Wspólne dziedzictwo historyczno-kulturalne:
– turnieje z udziałem polskich i ukraińskich rycerzy,
– prezentacje klubów rekonstrukcji historycznych wydarzeń.

Sport i integracja:
– rozgrywki o „Puchar Bugu” między polskimi i ukraińskimi drużynami straży granicznej i służb mundurowych,
– pokazy balonowe, konkurs latających modeli samolotów i puszczaniu latawców,
– gry integracyjne dla dzieci i młodzieży (labirynty, zabawy z kolorowa chusta, konkursy),
zawody sportowe (gry zespołowe w piłkę nożną, siatkówkę, przeciąganie liny, biegi z przeszkodami, rzuty do celu)

Dodatkowo:

28 sierpnia 2010 – Granica 702
Korczmin PL (woj. Lubelskie, pow.Tomaszów Lub., gm. Ulhówek) – Stajiwka UA (obw. Lwowski, rej. Sokalski).

PLAN SYTUACYJNY IMPREZY »

***

Regulamin imprezy

1. Wszystkie osoby uczestniczące i przebywające na terenie Imprezy zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzeganiu porządku. Korzystanie z urządzeń przeznaczonych dla publiczności np. toalet

2. Osoby obecne w trakcie Imprezy na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do porządkowych poleceń Organizatora i Służb Porządkowych.

3. W przypadku stawiania oporu Służbom Porządkowym w/w osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

4. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

5. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnienie lub pokazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę.

6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w trakcie Imprezy na terenie Imprezy powinny:
a) natychmiast poinformować Służby Porządkowe,
b) unikać paniki
c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym

7. Kto:
– nie wykonuje polecenia Porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej ( obiektu) przez Organizatora Imprezy lub Służby Porządkowe podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
– wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze grzywny,
– wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne podlega karze aresztu lub ograniczenia wolności,

Podstawą prawną regulaminu są postanowienia Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dn. 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 97.106.680) wraz z późniejszymi zmianami

ORGANIZATOR