20 lipca 2024

Facta Simonidis – czasopismo naukowe Akademii Zamojskiej

Czasopismo naukowe „Facta Simonidis” (ISSN: 1899-3109) wydawane przez Akademię Zamojską, pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Reklamy

Ankiety za rok 2020 r. zbierano do końca lipca 2021 r., a wyniki indeksacji ogłoszone zostały z końcem października tego roku.

W bazie ICI Journals Master List znajdują się czasopisma naukowe, które przeszły wielowymiarowy proces oceny parametrycznej. Podstawowym warunkiem indeksacji jest przestrzeganie przez redakcje zasady transparentności działań oraz potwierdzenie świadczenia rzetelnych usług redakcyjnych. Czasopisma, które spełnią obowiązujące kryteria indeksacji otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki.

Reklamy

Więcej informacji: https://journals.indexcopernicus.com/

Redakcja „Facta Simonidis” wprowadziła w tym roku do bazy Index Copernicus wszystkie numery archiwalne – 250 pełnotekstowych artykułów z dotychczas wydanych numerów z lat 2008–2020.

Reklamy

Funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Facta Simonidis” pełni prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak.

­

(info, grafika: Akademia Zamojska)


Zobacz też:

Hrubieszowianka „Diamentową Kobietą Zamościa” (WIDEO)

Hrubieszowianka „Diamentową Kobietą Zamościa” (WIDEO)