Festyn rodzinny „W Starym Grodzie” z zespołem Bruno z Hrubieszowa i pop-rockową grupą ONI z Zamościa

23 września 2012r. na „plato” w Bastionie VII w Nadszańcu w Zamościu podczas imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Art. Avanti wystąpił zespół ONI z Zamościa i Zespół Muzyki Biesiadnej BRUNO z Hrubieszowa, który zaprezentował także autorski recital.

Reklamy

23 września 2012 r zorganizowany został przez Stowarzyszenie Art. Avanti z Zamościa. Impreza została zorganizowana ze Środków Urzędu Miasta Zamość i odbyła się na „plato” w Bastionie VII w Nadszańcu.

Impreza –  była dość prestiżowa. Zrealizowana została w ramach zadań publicznych Miasta Zamościa. Znaczenie tej imprezy było wielowymiarowe, ale dotyczyło niemal nas wszystkich – czyli całych rodzin.

Reklamy

Główny organizator przedsięwzięcia, to Stowarzyszenie Art. Avanti z Zamościa. Prezesem zarządu jest znana malarka Marzena Edyta  Miśkiewicz.  Stowarzyszenie Art._- Avanti  skupia wielu ludzi  różnych specjalności m.in.: lekarzy, psychologów, terapeutów ośrodków terapeutycznych, specjalistów ds. marketingu, pracowników instytucji pracujących z rodzinami (m.in. takich jak Jolanta Batorska znakomity pedagog – przyp. red.), aż wreszcie dyrektorami szkół, nauczycielami, nauczycielami akademickimi,  ludźmi biznesu, prawnikami, a przede wszystkim –  ludźmi kultury i sztuki. Stowarzyszenie stale wspomaga dialog kultury „sztuki ulicznej” z artystami kanonów akademickich. Przykładem może być tutaj „Odlotowa Ulica”, kiedy to w Zamościu dała wykład dr Sławek- Czochra z KUL oraz wystąpiła grupa Stforky. Wspomaga także dialog młodego pokolenia i seniorów. Stowarzyszenie zajmuje się artystami w kontekście różnych problemów społecznych, dlatego stopniowo zaczyna ono przybierać coraz bardziej elitarny i znaczeniowy charakter. W tym roku Stowarzyszenie wspomagało Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” – zorganizowało przesłuchania artystów niepełnosprawnych do „Zaczarowanej Piosenki” na terenie Zamościa i Lubelszczyzny. W skład jury weszli Marzena Miśkiewicz, Piotr Szymański oraz Barbara Wiatrzyk.

Podczas Festynu Stowarzyszenie Art. – Avanti zyskało sobie zaufanie lokalnej społeczności. Poprzez zaproponowane występy artystyczne miało na celu m.in. : przeciwdziałanie problemom związanych z alkoholem i zażywaniem środków psychoaktywnych. Festyn rodzinny „W Starym Grodzie” umożliwił także rozrywkę  „na poziomie” i był wspaniałą alternatywą spędzania wolnego czasu. Impreza rozpoczęła się o godzinie 12.30. Zainicjował ją występ DJ. Thomasa z Agencji Artystycznej BRUNO. Podczas festynu prowadzony był między innymi Punkt Poradnictwa Rodzinnego. Gry, konkursy i zabawy dla dzieci wspomagały rozwój wychowawczy, wspomagając procesy myślowe dzięki aktywnemu współtworzeniu aktów twórczych i uczestniczeniu w otwartej lekcji muzyki. Znana aktorka Bożena Dudzińska z Teatru „Performer”, mającego swoją siedzibę w Lubiążu koło Wrocławia znakomicie prowadziła gry i zabawy. Jej doświadczenie i kunszt stale rozwija przecież w „Ale Wiocha” – wiosce artystycznej założonej przez Sambora Dudzińskiego, gdzie prowadzone są warsztaty dla różnych grup społecznych.  Odbyła się także otwarta, medialna lekcja muzyki Piotra Arkadiusza Szymańskiego – doktoranta muzykologii KUL wykładowcę emisji głosu WSZiA  w Zamościu i lidera zespołu „ONI”. Dał również bardzo interesujący występ Zespół Muzyki Biesiadnej Tomasza „BRUNO” Brudnowskiego, który zaprezentował także autorski recital. Znalazły się atrakcyjne przedstawienia Zamojskiego Bractwa Rycerskiego oraz oddającego historyczny kunszt Towarzystwa Szabli i Miecza. Finałowy koncert  dał wspominany wcześniej  zamojski zespół ONI. Koncert był zatytułowany nazwą ostatniej kompozycji i wideoklipu zrealizowanego przez Tomasza Brudnowskiego – Azyl Zranionych dusz. W fabule rolę malarki, czyli samą siebie zagrała prezes Stowarzyszenia Art. Avanti – główna organizatorka tego przedsięwzięcia.

 

Tekst: PS