Festyn rodzinny w Witkowie

„Festyn rodzinny” w Witkowie odbył się w ostatnią niedzielę (18.08.2013r.). Uroczystość była kolejną (trzecią) z cyklu pięciu imprez integracyjnych organizowanych w ramach projektu „Wszyscy razem dla mieszkańców gminy Dołhobyczów” współfinansowanego ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Reklamy

Impreza w Witkowie była przykładem współpracy różnych instytucji przy organizacji i przygotowaniach. Współorganizatorami i sponsorami byli: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dołhobyczów „Pogranicze”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie. Największy wkład w przygotowania terenu uroczystości wniósł Wójt Gminy Dołhobyczów, który oddelegował pracowników do prac porządkowych.

Uroczystości rozpoczęły przemówienia zaproszonych gości, po których zaprezentowały się zespoły śpiewacze: „Ventus”, „Wrzos”, „Kresowianki”, „Na granicy”, „JAX”, „Moch-bend”. Międzyczasie odbywały się konkursy i zabawy dla dzieci oraz dorosłych, degustacja grochówki, pokaz sztucznych ogni. Zabawę pod gwiazdami poprowadził zespół „Ventus”.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom imprezy, sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowania.

 

Info i fot. Urząd Gminy Dołhobyczów