Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców

HrubieszówChełm

Reklamy

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” (FFI) realizuje kampanię informacyjną „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców”- współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 konferencje pod tytułem: „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców” w :
• Chełmie 19 października 2009 (poniedziałek), Hotel Duet

Zakres tematyczny konferencji:
• miejsce formalnego kształcenia ustawicznego w systemie edukacyjnym,
• rola kształcenia ustawicznego w kontekście rynku pracy województwa lubelskiego,
• nowe metody nauczania szansą na rozwój kształcenia ustawicznego,
• edukacja ustawiczna w Polsce i na Lubelszczyźnie – szanse i zagrożenia.

Konferencja ma wymiar merytoryczny i przedstawione na niej informacje będą użyteczne m in. dla celów opracowania projektów, planowania kierunków i metod kształceni

Więcej na stronie
www.ffi.org.pl »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009