Forum HOP po raz drugi

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza organizacje pozarządowe na drugie spotkanie w ramach FORUM Hrubieszowskich Organizacji Pozarządowych.

Reklamy

Spotkanie odbędzie się 9 października 2012 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury przy ul. 3 Maja 37 (Dom Nauczyciela), w sali konferencyjnej.

Program spotkania:

  1. Rejestracja przybyłych organizacji
  2. Otwarcie spotkania i powitanie uczestników Przez Prezesa SAAK
  3. Omówienie przygotowanych dokumentów – DEKLARACJI I  REGULAMINU FORUM HOP
  4. Dyskusja  
  5. Zakończenie spotkania.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu hrubieszowskiego oraz osoby zainteresowane powołaniem takiej organizacji.

Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości działań organizacji pozarządowej – koniecznie weź udział w FORUM  HOP.

 

Z FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO mogą korzystać:

1) organizacje pozarządowe działające w terenie powiatu hrubieszowskiego, bez względu na formę prawną ich działalności, w szczególności ich pracownicy, członkowie, wolontariusze,

2) osoby fizyczne i grupy nieformalne zainteresowane założeniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej ( stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną).

W ramach Forum można skorzystać nieodpłatnie z następujących usług:
1) dostęp do Internetu ,
2) udostępnienie sali szkoleniowo-konferencyjnej (wyposażonej w projektor, ekran, sprzęt nagłaśniający),
3) dostęp do specjalistycznych czasopism i literatury, o tematyce dotyczącej III sektora,
4) doradztwo indywidualne,
5) doradztwo grupowe,
6) korzystanie ze sprzętu biurowego (komputery, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, skaner, faks, telefon), w zakresie niezbędnym.


SAAK

tel.: 846964880

saak@op.pl

www.saak.org.pl