Fundacja OCALENIE

Peresołowice 14
gmina Werbkowice
powiat Hrubieszów
22 – 500

Reklamy

tel: 665 203 925, 507 689 318
e-mail: ocalenie@vp.pl

Celem Fundacji jest:
– szerzenie idei charytatywno – społecznych związanych z ideą miłosierdzia, dobroczynnością, ekumenizmem,
– niesienie pomocy osobom oraz rodzinom, które w wyniku zdarzeń losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zarówno przebywającym w Domu Fundacji, jak i przebywającym poza jego strukturą,
– formowanie w oparciu o wartości chrześcijańskie i idee ekumeniczne aktywnej akceptacji każdego człowieka, zwłaszcza odrzuconego przez siebie samego, rodzinę czy społeczeństwo.

Fundacja, w miarę możliwości zapewnia:

– noclegi i posiłki osobom tego pozbawionym,
– odzież odpowiednią do pory roku,
– środki czystości i higieny osobistej,
– pomoc pielęgniarską i lekarską,
– swobodę wyznaniową,
– możliwości poszerzania kwalifikacji zawodowych osób przebywających w placówce Fundacji.

Ponadto, w ramach opieki socjalnej, Fundacja oferuje:

– pomoc w załatwieniu spraw osobistych,
– informacje i poradnictwo,
– rozpoznanie sieci naturalnego wsparcia – rodzina, miejsce ostatniego zameldowania lub pobytu,
– pomoc w załatwieniu formalności związanych z funkcjonowaniem społecznym,
– współpracę z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w systemie pomocy społecznej (MOPS, OPS, CARITAS itp.).

Zgodnie ze Statutami Fundacji – opierając swe zamierzenia o Kartę Ekumeniczną – utworzoną 22 kwietnia 2001 roku przez Konferencję Kościołów Europejskich oraz przez Radę Biskupów Europy, pełni ona rolę pomocniczą w realizacji Ustawy o Pomocy Społecznej, a Domy Pomocowe utrzymują się w podstawowej mierze ze sponsoringu, pracy rezydentów oraz ich aktywności zaradczych.
„Dla naszej organizacji pozarządowej, wspierającej się nieporadnie o Kartę Ekumeniczną, niesienie pomocy w przetrwaniu biologicznym osobom najbardziej tego potrzebującym, a także działanie w szeroko rozumianym Miłosierdziu do Boga i Bliźniego jest dla nas celem nadrzędnym.(…)

Wierzymy, iż na styku działań organizacji świeckiej, a organizacjami różnych kultur wyznaniowych dojdzie do stworzenia założeń oraz metod dotyczących współpracy – przynajmniej w kwestii niesienia fizycznej, a także duchowej pomocy osobom najuboższym.(…)

Mając w pamięci wielkie czyny oraz ogrom serca Papieża Jana Pawła II, nakłaniającego nas niejednokrotnie do zjednoczenia oraz działania w Duchu Ekumenie, wierzymy iż godnie będziemy pielęgnować Jego Dzieło poprzez niesienie pomocy wszystkim jej oczekującym, a także głosząc Akt Miłosierdzia Bożego względem wszystkich Ludzi.”

NUMER KONTA FUNDACJI:
75 – 1020 – 5356 – 0000 – 0055 – 3099

zobacz zdjęcia >>