22 lipca 2024

Funkcjonariusze NOSG absolwentami studiów podyplomowych realizowanych w KUL

Zakończyła się I edycja studiów podyplomowych „Prawo i polityka migracyjna” realizowanych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w roku akademickim 2013/2014, w ramach projektu „Migracje powrotowe: nauka i praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

Reklamy

W uroczystym wręczeniu dyplomów ukończenia studiów 25 funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Nadbużańskiego Oddziału SG wzięli udział:

  • Prorektor KUL JP II prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap.,
  • Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL JP II ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

oraz przedstawiciele naukowi KUL JP II. Wśród zaproszonych gości obecni byli płk SG Jacek Gartman – Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ppłk SG Arkadiusz Marek – Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców NOSG.

Reklamy

Udział w podyplomowych studiach był okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy funkcjonariuszami realizującymi zadania w szeroko rozumianym pionie ds. cudzoziemców oraz pracownikami Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL JP II.


Info i fot. NOSG

Reklamy