18 lipca 2024

Funkcjonariusze NOSG odbędą wizytę studyjną w Armenii

W dniach 9 – 13 września 2013 r. funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odbędą wizytę studyjną w m. Erywań (Armenia), ukierunkowaną na nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z organami odpowiedzialnymi na terytorium Armenii, za realizację działań powrotowych cudzoziemców do krajów ich pochodzenia, a także omówienie zagadnień migracyjnych.

Reklamy

W przedsięwzięciu zaplanowano udział 10 ekspertów, reprezentowanych przez funkcjonariuszy z Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej  w Warszawie,  Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Tematyka spotkań będzie obejmowała zagadnienia dotyczące omówienia kompetencji poszczególnych organów oraz ich roli w realizacji procedur readmisyjnych na terytorium Armenii. Wymiana doświadczeń w omawianych obszarach zagadnieniowych pozwoli na wypracowanie szerokich płaszczyzn współpracy.

Reklamy

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów Priorytet 3 „Wzmocnienie współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców” .