Funkcjonariusze NOSG uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości

W czasie uroczystości, wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc powiedziała, w swym wystąpieniu, że wolność i niepodległość to owoce poświęcenia, ofiarności, cierpienia i krwi pokoleń Polaków.

Reklamy

W uroczystościach, w których wziął udział gen. bryg. SG Jarosław Frączyk – Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG, obok oficjalnych wystąpień i składania kwiatów przed pomnikami marszałka Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza, były prezentacje sprzętu służb mundurowych i grup rekonstrukcyjnych.

Obchody Święta Niepodległości, miały również miejsce w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału SG.

Uroczystości były okazją do wyróżnień odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz mianowań na wyższe stopnie służbowe.

Podczas uroczystoći Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy SG – Andrzej Staniec w asyście swego Zastepcy Lecha Skibickiego, Medalem za zasługi dla NSZZ FSG odznaczył gen. bryg. SG Jarosława Fraczyka – Komendanta NOSG.


Info i fot. NOSG