Funkcjonariusze NOSG wyjechali na misję do Macedonii

5 marca br., czterech funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wyjechało na misję do Macedonii, by do 4 kwietnia wspierać macedońską policję w ochronie granicy.

Reklamy

 

Z funkcjonariuszami przed ich wyjazdem spotkał się Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Tomasz Zybiński. Funkcjonariusze NOSG wchodzą w skład 30 osobowej grupy, oddelegowanych do tego zadania funkcjonariuszy SG. O udzielenie wsparcia zwróciła się do Straży Granicznej strona macedońska.

Zgodnie z protokołem w sprawie wspólnej operacji Straży Granicznej z Policją Republiki Macedonii, 30 funkcjonariuszy SG wyposażonych w broń służbową z amunicją, podstawowe środki przymusu bezpośredniego i inny specjalistyczny przenośny sprzęt do ochrony granicy oraz pojazdy służbowe Straży Granicznej udało się do Macedonii na kolejną, czwartą już misję wsparcia. W ramach misji funkcjonariusze SG będą wspierać macedońską policję w zadaniach związanych z: rejestracją wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, badaniem autentyczności dokumentów i zapobieganiem nielegalnemu przekroczeniu granicy poza przejściami granicznymi.

Przed wyjazdem wszyscy przeszli szkolenie, które zostało przeprowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.Obejmowało ono m.in. zajęcia z posługiwania się bronią palną, zasady przemieszczania się pojazdów w kolumnie, ewakuację i samo ewakuację z pojazdu, ćwiczenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, szkodliwe czynniki biologiczne podczas realizacji zadań przez SG poza granicami RP, zatrzymywanie oraz doprowadzanie osób zatrzymanych. Funkcjonariusze zapoznali się również ze społeczno – kulturowymi aspektami kontaktów z cudzoziemcami w kraju docelowym misji, weryfikacją autentyczności dokumentów, a także z taktyką i techniką realizacji czynności służbowych prowadzonych w obiektach zurbanizowanych.

Wspólną operacją kieruje Policja Republiki Macedonii.

 

źródło i fot. NOSG