Funkcjonariusze SG porządkowali polskie groby na Ukrainie

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówek w Hrubieszowie i Horodle, po raz kolejny uczestniczyli w akcji porządkowania jednego z polskich cmentarzy na Ukrainie w miejscowości Bielin. Tym razem również swój udział zaznaczyli – po raz pierwszy – funkcjonariusze z Placówki SG w Skryhiczynie, którzy pomagali w pracach porządkowych.

Reklamy

Funkcjonariusze Straży Granicznej i przedstawiciele Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej karczowali krzewy, kosili trawę oraz odświeżali drewniane krzyże – symbol pamięci o wydarzeniach z okresu II Wojny Światowej, w czasie której polegli polscy żołnierze, walczący w  obronie ludności cywilnej.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej nosi imię 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, dlatego też w szczególny sposób zobowiązuje to nas – funkcjonariuszy do kultywowania pamięci o patronie. Wyjazd funkcjonariuszy i przedstawicieli Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej to przede wszystkim hołd złożony tym, którzy podczas II Wojny Światowej oddali swe życie na Wschodnich Kresach Rzeczypospolitej, a ponadto ciekawa lekcja historii. 

Reklamy


Źródło: NOSG