Funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ratownictwa wodnego

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w szkoleniu, zorganizowanym razem z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym – dotyczącym ratownictwa wodnego.

Reklamy

Nasi „koledzy” z WOPR, w fachowy sposób prezentowali uczestniczącym w szkoleniu funkcjonariuszom zasady oraz różne techniki udzielania pomocy osobom, które się topią. Szkolenie miało charakter praktyczny, z elementami prezentacji sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym.

Zajęcia z ratownictwa wodnego, odbywały się na akwenie wodnym w Krasnobrodzie w pow. zamojskim i były kontynuacją przeprowadzonego wcześniej szkolenia teoretycznego. Swoje umiejętności doskonaliło podczas zajęć 31 – funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę na wodnym odcinku granicy państwa od Janowa Podlaskiego aż po Kryłów.

Reklamy

Na odcinku służbowej odpowiedzialności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, blisko 400 km ochranianej granicy państwa przebiega – linią rzeki granicznej Bug. Funkcjonariusze SG, realizując zadania związane z ochroną państwa, w okresie od wiosny aż do jesieni pełnią służbę pływając łodziami patrolowymi po rzece granicznej Bug. Specyfika pełnionej służby oraz fakt, iż Bug jest dziką rzeką o silnym nurcie, wymaga od funkcjonariuszy odpowiedniego przygotowania również pod kątem ratownictwa wodnego.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej dysponuje szesnastoma łodziami patrolowymi, warto dodać, że dwie z nich zostały zakupione ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś kolejne dwie pozyskano z innych Oddziałów SG.


Info i foto: NOSG