Funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ratownictwa wodnego

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w szkoleniu, zorganizowanym razem z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym – dotyczącym ratownictwa wodnego.

Reklamy

Na odcinku służbowej odpowiedzialności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, blisko 400 km ochranianej granicy państwa przebiega – linią rzeki granicznej Bug. Funkcjonariusze SG, realizując zadania związane z ochroną państwa, w okresie od wiosny aż do jesieni pełnią służbę pływając łodziami patrolowymi po rzece granicznej Bug. Specyfika pełnionej służby oraz fakt, iż Bug jest dziką rzeką o silnym nurcie, wymaga od funkcjonariuszy odpowiedniego przygotowania również pod kątem ratownictwa wodnego.

Nasi „koledzy” z WOPR, w fachowy sposób prezentowali uczestniczącym w szkoleniu funkcjonariuszom zasady oraz różne techniki udzielania pomocy osobom, które się topią. Szkolenie na obecnym etapie miało charakter teoretyczny, z elementami prezentacji sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym. Kolejny etap szkolenia będzie miał już formę praktyczną i zostanie zorganizowany na zbiorniku wodnym.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej dysponuje szesnastoma łodziami patrolowymi, warto dodać, że dwie z nich zostały zakupione ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś kolejne dwie pozyskano z innych Oddziałów Straży Granicznej.

 

Źródło: NOSG