1 października 2020 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Reklamy

Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej – część uczestników wzięła udział w wydarzeniu bezpośrednio, część zaś online.

Na początku wydarzenia, rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski powitał gości na auli i osoby uczestniczące w inauguracji online. Nawiązał do jubileuszu 15-lecia Uczelni, którego obchody ze względu na pandemię COVID-19 zostały przeniesione na późniejszy, bezpieczny termin. Przypomniał również, że Uczelnia sprostała wymaganiom sytuacji i sprawnie oraz efektywnie prowadziła w minionym roku akademickim zajęcia w formie zdalnej, dbając przy tym o zachowanie jak najwyższej jakości kształcenia.

Reklamy

Misją Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu jest praca na rzecz rozwoju miasta i regionu poprzez ofertę usług edukacyjnych skorelowanych z potrzebami otoczenia, które umożliwiają jej absolwentom podjęcie pracy, założenie własnej działalności lub podjęcie kształcenia na drugim stopniu studiów, zaś kadrze zapewnią właściwy rozwój. Swoją pracą i działalnością dydaktyczną pragniemy nawiązać i nawiązujemy do wielowiekowych tradycji akademickich Zamościa, które wyrosły na bazie Akademii Zamojskiej – mówił dr hab. Andrzej Samborski. Przypomniał przy tym, że Uczelnia oferuje ciekawe kierunki studiów, odpowiadające potrzebom rynku pracy. – Nasi studenci już dziś mogą liczyć na dobrze płatne oferty pracy kończąc studia na pierwszym stopniu kształcenia na kierunkach licencjackich takich jak: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, czy inżynierskich – mechanika i budowa maszyn lub logistyka. Modernizujemy i rozbudowujemy bazę dydaktyczną i infrastrukturę techniczną, podjęliśmy działania w kierunku utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe oraz finanse i rachunkowość. Rozwijając się mamy aspiracje, by w przyszłości awansować do grona uczelni akademickich, których pierwszym etapem jest zaliczenie w poczet akademii – mówił rektor UPZ.

Po wystąpieniu rektora zebrani mogli obejrzeć film przedstawiający dorobek 15 lat istnienia Uczelni. W filmie wystąpiły władze UPZ, studenci, absolwenci i pracownicy Uczelni. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku, w której udział wzięli przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów. Po uroczystej immatrykulacji studentów I roku i złożeniu przez nich ślubowania, głos zabrała Karolina Grodzka, przedstawicielka Samorządu Studenckiego UPZ.

Wszyscy na pewno inaczej wyobrażaliśmy sobie wejście w nowy rok akademicki, ale zapewniam was drodzy studenci, że nie ma powodów do obaw. Uczelnia posiada świetną kadrę, która udzieli wam wsparcia i pomocy, co w pełni pozwoli wam zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Jako przedstawicielka Samorządu Studenckiego pragnę zachęcić was do jak najszerszego zaangażowania się w życie naszej Alma Mater, do wchodzenia w struktury Samorządu, do brania udziału  w akcjach organizowanych w naszej Uczelni, jak i brania udziału w różnego rodzaju wolontariatach. Uczelnia to nie tylko nauka. Jest to miejsce, które da wam szanse rozwoju samych siebie – mówiła Karolina Grodzka.

Następnie wykład inauguracyjny pt. „Uczelnia Państwowa w Zamościu z perspektywy ontologii informatycznej” wygłosił dr hab. inż. Krzysztof Pancerz, dyrektor Instytutu Techniczno-Informatycznego UPZ.

Podczas uroczystości głos zabrali również goście. Wyemitowano życzenia nadesłane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka. Życzenia i gratulacje dla władz Uczelni złożyli również prezydent Zamościa Andrzej Wnuk oraz w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Krzysztof Gałaszkiewicz, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.  

Uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020/2021 zakończono hymnem akademickim „Gaudeamus igitur”.


info i fot. UPZ