Geniusz Patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej [ZDJĘCIA]

28 grudnia 2022 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa, której tematem była promocja, nowo wydanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość we współpracy z Wydawnictwem KUL, książki pt. „Geniusz Patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”.

Reklamy

W publikacji zostały zaprezentowane treści przygotowane przez ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza, ks. dra Jerzego Króla, dra hab. Mieczysława Rybę – prof. KUL, dra Jacka Feduszkę, dra Łukasza Kota, mgr. Piotra Sobiło.

Publikacja powstała pod redakcją ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza oraz Posła Sławomira Zawiślaka, Prezesa ŚZŻAK O/Z jako wydawnictwo o charakterze naukowym (jest punktowana).

Reklamy

­

Monografia składa się z czterech rozdziałów:

– Patriotyzm i jego filozoficzno-pedagogiczne podstawy;

– Patriotyzm oparty na kategoriach chrześcijańskich narodu i ojczyzny a współczesne wyzwania globalnej rewolucji kulturowej;

– Patriotyzm i aspekty prawno-ekonomiczno-ekologiczne;

– Patriotyzm in concreto – wkład wybranych przedstawicieli Lubelszczyzny do kultury miłości narodu, ojczyzny oraz Rzeczpospolitej Polskiej.

Publikacja podobnie jak inne, wcześniej wydane przez ŚZŻAK O/Z będzie bezpłatnie przekazywana (do wyczerpania nakładu) po uprzednim zgłoszeniu chęci jej otrzymania drogą mailową na adres ŚZŻAK: akzam@tlen.pl lub telefonicznie 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła S. Zawiślaka jednocześnie Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość).

Wydawnictwo jest dodatkowo promowane poprzez umieszczenie jego elektronicznej wersji na stronie internetowej Związku: https://akzamosc.pl/nasze-publikacje/

W konferencji, zorganizowanej w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu udział wzięli Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, autorzy tekstów – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, dr hab. Mieczysław Ryba – prof. KUL, dr Jacek Feduszka, dr Łukasz Kot, mgr Piotr Sobiło oraz przedstawiciele mediów i mieszkańców regionu.

Na wstępie konferencji przybyłych gości i uczestników, w tym obecnych ww. autorów tekstów, członków i sympatyków ŚZŻAK Okręg Zamość i Stowarzyszenia Rozwoju Lojalnego Zamojszczyzna, powitał jej organizator Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość. Po powitaniu i przedstawieniu celu zwołanego spotkania Prezes Zarządu zwrócił się do ww. autorów dziękując za włożoną ogromną i wspaniałą pracę na rzecz powstania tej ważnej publikacji.

Następnie głos zabrał każdy z autorów, przedstawiając swoje refleksje dotyczące współpracy przy wydaniu publikacji, jednocześnie odnosząc się do zamieszczonego w niej własnego tekstu.

Po konferencji odbyły się otwarte wykłady: dra hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL pt. „Rola chrześcijańskiej Polski w laickiej Europie” oraz ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza pt. „O doniosłości patriotyzmu w kontekście promocji książki pt. Geniusz patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”.

Spotkanie zakończyła dyskusja oraz poczęstunek dla uczestników wydarzenia.info i fot. ŚZŻAK O/Zamość


Zobacz też:

Karta pocztowa „80. rocznica wybuchu Powstania Zamojskiego” [ZDJĘCIA]

Karta pocztowa „80. rocznica wybuchu Powstania Zamojskiego” [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →