Gmina Dołhobyczów: Ognisko w Kościaszynie

Ognisko w Kościaszynie było trzecim z pięciu zaplanowanych w ramach projektu „Wszyscy razem dla mieszkańców gminy Dołhobyczów” współfinansowanego ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Reklamy

Celem ogniska była integracja mieszkańców sołectwa Kościaszyn, oraz promocja regionu Gotania, stąd obecność członków masłomęckiego stowarzyszenia Wioska Gotów, którzy przygotowali tradycyjną strawę, pokaz rzemiosł gockich i opowieść o Gotach.

W imprezie uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Kościaszyn, sąsiednich miejscowości, władze gminy, oraz przedstawiciele głównego organizatora – Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dołhobyczów „Pogranicze”. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom imprezy oraz tym, którzy pomagali przy jej organizacji.

 

Źródło i fot: UG Dołhobyczów