Gmina Hrubieszów: Biblioteka, jako centrum konsultacji społecznych

„Biblioteka jako miejsce dyskusji o sprawach lokalnych”, pod takim tytułem jest realizowany projekt przez Biblioteki Publiczne Gminy Hrubieszów. To ogólnopolski projekt realizowany przez Fundację Civis Polonus, w którym udział biorą pracownicy z 22 bibliotek publicznych i przedstawiciele samorządów.

Reklamy

Z doświadczenia wiemy, że do biblioteki przychodzą ludzie aby porozmawiać, zaczerpnąć informacji na dany temat, żeby się spotkać. Biblioteka stanowi łącznik pomiędzy społecznością a urzędem gminy, dlatego warto, by biblioteki zajęły się organizacją debat i konsultacji społecznych. Nasze biblioteki w ramach realizacji projektu przeprowadzą konsultacje społeczne, których tematem będzie „Oferta biblioteki”. Pragniemy poznać opinie mieszkańców, na temat podejmowanych przez biblioteki działań, które są fajne, podobają się, które należy zmienić, a czego w ofercie brakuje. W tym celu zaprosimy mieszkańców do udziału w konsultacjach. Poznanie opinii mieszkańców pozwoli na przygotowanie oferty odpowiedniej, takiej, jaki oczekują mieszkańcy.

Realizacja tego projektu nada bibliotekom nowego wymiaru – miejsca aktywności obywatelskiej, stwarzając mieszkańcom miejsce do dialogu i konsultacji.

Reklamy

Natomiast mieszkańcy będą mieli możliwość wyrażania opinii, mówienia o potrzebach, będą mieli wpływ na ważne decyzje, czy też zdobyć wiedzą na tematy ważnych dla siebie spraw.

Władze lokalne i urzędnicy zyskają wsparcie w wprowadzaniu konsultacji, co pozwoli im na podjęcie społecznie akceptowalnej decyzji. Dlatego też zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.Źródło: GOK Wołajowice