Gmina Hrubieszów: Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych – podsumowanie działań

Pod takim tytułem fundacja Civis Polonus realizowała projekt, w którym wzięło udział 22 biblioteki z gmin na terenie Polski w tym Biblioteki Publiczne z Moniatycz, Dziekanowa, Stefankowic, Mienian i Czerniczyna z Gminy Hrubieszów.

Reklamy

Kolejny raz potwierdził się fakt, że biblioteki to miejsca dające lokalnej społeczności nowe możliwości rozwoju. Miejsca, gdzie każdy może przyjść, że jest to dobra przestrzeń do dialogu o sprawach społeczności lokalnej.

W ramach działań przeprowadziliśmy konsultacje społecznej w swojej miejscowości, które okazały się sukcesem, dowiedzieliśmy się o potrzebach naszych mieszkańców, a uczestnicy spotkania mieli okazję poznać nową rolę bibliotek. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że biblioteka może stać się lokalnym centralnym, miejscem, w którym rozmawia się o sprawach mieszkańców. Co więcej jest idealnym miejscem na dialog – jest to przyjazna, neutralna przestrzeń, gdzie każdy mieszkaniec może poczuć się swobodnie.

Reklamy

Konsultacje zostały przeprowadzone w pięciu bibliotekach gminy Hrubieszów – Moniatycze, Dziekanów, Stefankowice, Mieniany, Czerniczyn. Pierwszy etap konsultacji dotyczył ogólnej oferty biblioteki. W drugim etapie konsultacji skupiliśmy się na ofercie biblioteki dla rodziców z małymi dziećmi. Z konsultacji wynikło że biblioteka to dobre miejsce do: spotkań, integracji, spędzania wolnego czasu, zabaw dla dzieci, podejmowania nowych inicjatyw, organizacji zajęć tematycznych zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, nauki korzystania z nowych mediów, z urządzeń wielofunkcyjnych. Bibliotekarki stają się animatorami, które wspierają lokalnych liderów, otwierają się na nowe możliwości. 

Podsumowaniem projektu była konferencja, a także szkolenie dla bibliotekarzy utrwalające wiedzę oraz przedstawiające dobre praktyki z innych bibliotek z całej Polski. 

W trakcie konferencji, która odbyła się 29.11.2013 w Warszawie przedstawione zostały dobre praktyki konsultacji społecznych realizowanych przez biblioteki będące w projekcie. O swoich działaniach opowiadali przedstawiciele Biblioteki i Urzędu Gminy Hrubieszów – dyrektor GOK Danuta Kloc i wójt Jan Mołodecki. 

Mówiliśmy o roli Bibliotek w naszej gminie, przedstawialiśmy swoje działania zrealizowane w ramach projektu i dyskutowaliśmy o znaczeniu konsultacji społecznych. W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, wspólnie zastanawialiśmy się co zrobić aby biblioteka stała się miejscem ważnym dla mieszkańców. 

Dwudniowe szkolenie było utrwaleniem wiedzy na temat przeprowadzania spotkań i upowszechniania działań. Mieliśmy możliwość poznania się, wymiany doświadczeń i rozmowy z innymi bibliotekarkami i bibliotekarzami z całej Polski. 

Dyskutowaliśmy o tym co warto poddać konsultacjom i jak zorganizować dobre spotkanie. Było to dla nas inspirującym doświadczeniem, a także dobrą lekcją na przyszłość. 

 

Zdjęcia:

http://www.gok-wolajowice.pl/index.php?numer=301

 

Info i fot. GOK Hrubieszów z/s w Wołajowicach