Gmina Hrubieszów: Dodatkowy termin rekrutacji uczestników projektu

Gmina Hrubieszów informuje, że został wyznaczony dodatkowy termin rekrutacji w dniach: od 10 października do 12 października 2012 roku uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.

Reklamy

Informujemy, iż został wyznaczony w GMINIE HRUBIESZÓW dodatkowy termin rekrutacji w dniach: od 10 października do 12 października 2012 roku uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Rekrutacja będzie polegała na zakwalifikowaniu 1 osoby do projektu oraz utworzeniu 5 osobowej listy rezerwowej uczestników.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do złożenia dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacyjnym (do pobrania poniżej). Dokumenty w formie papierowej dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów pokój nr 12 (I piętro budynku Urzędu Gminy Hrubieszów), więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (84) 696 2681 wew. 21.

Formularze do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załączniki do regulaminu:
1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie
2) Formularz zgłoszeniowy do projektu
3) Oświadczenie o wysokości dochodów
4) Opinia o udzielanych stypendiach socjalnych
5) Opinia jednostek zajmujących się pomocą społeczną