28 września 2023

Gmina Hrubieszów: Gala Wręczenia Nagród w konkursie „Tu lubię być”

To już VI edycja gminnego konkursu na najlepiej działająca świetlicę w gminie Hrubieszów pt. „Tu lubię być”. Gala Wręczenia Nagród odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach w dniu 7 grudnia 2013 roku.

Reklamy

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych – obfitych opadów śniegu i silnego wiatru na uroczystość przybyli uczestnicy konkursu sołtysi, pracownicy świetlicowi, przewodniczące KGW, prezesi stowarzyszeń działających w poszczególnych miejscowościach z terenu gminy. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas: Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów Janusz Jędrzejewski wraz z radnymi, kierownik GOPS w Hrubieszowie Danuta Gerynowicz, koordynator do współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Gminy Hrubieszów Anna Kowal, komendanta placówki SG w Hrubieszowie reprezentowali: chor. SG Edyta Jaworska i plut. SG Tomasz Rybicki.

Na część artystyczną złożyły się występy dzieci ze świetlic w Czumowie i Stefankowicach Koloni. W wykonaniu dzieci wysłuchaliśmy wierszy, piosenki, obejrzeliśmy taniec. Z koncertem wystąpił Zespół Wokalno – Teatralny „Czerwona Jarzębina” z Moroczyna działający przy GOK w Wołajowicach.

Reklamy

Celem konkursu jest stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży w aktywny i interesujący sposób spędzać wolny czas oraz podniesienie aktywności mieszkańców.

Do konkursu zgłosiło sie 22 świetlice z terenu gminy Hrubieszów tj. Brodzica, Czerniczyn, Dziekanów, Husynne, Janki, Wolica, Kozodawy, Kułakowice Trzecie, Metelin, Mieniany, Moniatycze, Moroczyn, Obrowiec, Stefankowice, Stefankowice Kolonia, Ślipcze, Czumów, Gródek, Dąbrowa, Nowosiółki, Ubrodowice, Teptiuków.

Reklamy

Na kryteria oceny złożyły się działania i inicjatywy podejmowane przez środowiska wiejskie na rzecz dzieci i młodzieży swoich miejscowości. W dniu 25 i 28 listopada 2013 roku komisja konkursowa odwiedziła i obejrzała wszystkie zgłoszone do konkursu świetlice, kroniki, dokumentację prowadzonych działań oraz przeprowadziła rozmowy z pracownikami świetlicowymi, sołtysami i przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich, dokonała oceny, podsumowując działalność za 2013 rok. 

W dniu 4 grudnia komisja dokonała podsumowania, oceny, postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia. 

Nagrodę Wójta Gminy Hrubieszów otrzymała świetlica w Moroczynie w wysokości 850 zł.
I nagrodę otrzymała świetlica w Stefankowicach Koloni w wysokości po 1000 zł,
II nagrodę otrzymała świetlica w Czumowie w wysokości 800 zł,
III nagrodę otrzymała świetlica w Dziekanowie w wysokości 700 zł.

Wyróżnienia w wysokości po 450 zł każda otrzymały świetlice w: Mienianach, Teptiukowie, Ubrodowicach. 

Wyróżnienia w wysokości po 400 zł każda otrzymały świetlice w: Gródku, Jankach.

Świetlice w: Brodzicy, Dąbrowie, Husynnem, Kułakowicach Trzecich, Metelinie, Moniatyczach, Stefankowicach, Wolicy otrzymują nagrody pocieszenia w wysokości po 150 zł każda. 

Pozostałe świetlice w Kozodawach, Czerniczynie, Obrowcu, Nowosiółkach otrzymały dyplomy za udział. Świetlica w Ślipczu nie została sklasyfikowana. 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie. 

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Hrubieszów i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie. 

 

Zdjęcia:

http://www.gok-wolajowice.pl/index.php?numer=305

 

Info i fot. GOK Hrubieszów z/s w Wołajowicach (DK)