Gmina Hrubieszów: Konsultacje Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Wójt Gminy Hrubieszów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hrubieszów w 2012 roku.

Reklamy

Uwagi do programu można zgłaszać do Urzędu Gminy w Hrubieszowie zgodnie z załączonym formularzem konsultacji do dnia 16 kwietnia 2012 roku.

 

Pliki do pobrania:
1. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Hrubieszów w 2012 roku.
2.  Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie w /w programu.