Gmina Hrubieszów: Na półmetku konsultacji

Biblioteki Publiczne Gminy Hrubieszów są jedną z dwudziestu bibliotek i samorządów w Polsce biorące udział w projekcie „Biblioteka jako miejsce dyskusji o sprawach lokalnych” realizowanym przez Fundację Civis Polonus.

Reklamy

Celem konsultacji społecznych było poznanie stanowiska mieszkańców na temat podejmowanych przez bibliotekę działań, temat konsultacji brzmiał „Oferta biblioteki”.

W tym przypadku biblioteka okazała się przyjazną przestrzenią do prowadzenia konsultacji. Informacja o konsultacja znajdowała się na facebooku bibliotek, a same konsultacje odbywały się poprzez ankietę umieszczoną na platformie e-konsultacje.org poprzez spotkania, których odbyło się cztery w: Stefankowicach, Mienianach, Moroczynie, Czumowie oraz w trakcie organizacji imprez i uroczystości tj. „Pikniku wiedzy praktycznej” i „Królewskiego Jarmarku Nadbużańskiego”. Na anonimową ankietę odpowiedziało 222 mieszkańców gminy, w spotkaniach łącznie udział wzięło 48 dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ankieta zawierała pięć pytań wielokrotnego wyboru, a każde pytanie dawało możliwość wpisania własnej propozycji. Analizując ankietę, na pierwsze pytanie, które brzmiało: W jakim wydarzeniu organizowanym przez bibliotekę chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć?

38,7% badanych wyraziło chęć uczestnictwa w warsztatach plastycznych, malarskich i orgiami, 32,9% wyraziło chęć uczestnictwa w zajęciach z hobbystami, regionalistami, natomiast 30,1% ankietowanych opowiedziało się za spotkaniami autorskimi. Pojawiły się również takie wydarzenia jak: uroczystości lokalne, gry terenowe, kursy komputerowe oraz aerobik. Pytanie to dawało możliwość wpisania własnych propozycji.

Drugie pytanie brzmiało: Jak często brałby/brałaby Pan/Pani udział w takich zajęciach?

Prawie połowa bo aż 49% badanych opowiedziało się za uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez bibliotekę raz w miesiącu, niewiele mniej uczęszczało by na takie zajęcia raz w tygodniu.

Trzecie pytanie ankiety to: W jakich uroczystościach organizowanych przez bibliotekę wziąłby/wzięłaby Pan/Pani chętnie udział?

Było to pytanie wielokrotnego wyboru z możliwością wpisania własnych sugestii. 50,4 % ankietowanych chętnie wzięłoby udział w imprezach integracyjnych, 38,2% uczestniczyłoby w imprezach kultywujących tradycje lokalne, natomiast 36,9 % badanych wyraziło chęć uczestnictwa w imprezach sportowych.

Czwarte pytanie dotyczyło konkretnego wydarzenia, biblioteka organizuje w maju „Dzień Wiedzy Praktycznej”. Czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani w nim udział?

Ponad połowa ankietowanych, bo aż 56 % wzięła by udział w imprezie organizowanej przez biblioteki pod nazwą „Dzień Wiedzy Praktycznej”.

Piąte pytanie brzmiało, Jeśli tak to czego byś oczekiwał/a?

Pytanie o oczekiwania na imprezie organizowanej przez bibliotekę było wielokrotnego wyboru i 48,1% chętnie widziało by tam kącik kulinarny natomiast 42,8% ankietowanych wyraziło chęć uczestnictwa w grach i zabawach, zaś 22,9% ankietowanych zainteresowane by było kącikiem komputerowym.

Analizując grupę respondentów według wieku, możemy stwierdzić, że ankietą zostały objęte równomiernie wszystkie grupy wiekowe, tj. do 14 lat, 15-19 lat, 20- 30 lat, 31-45 lat, 46- 60 lat, 61 lat i powyżej.

Analizując respondentów pod kątem płci stwierdzamy, że 2/3 kobiety w stosunku do mężczyzn brała udział w badaniu. Pokrywa się to również z naszymi spostrzeżeniami przy organizacji różnych imprez i innych aktywnościach. Kobiety chętniej uczestniczą w działaniach podejmowanych przez biblioteki.

Podczas spotkań wynikło, że biblioteka jest dobrym miejscem do: organizacji zebrań sołeckich, do pisania projektów, integracji mieszkańców, wyszukiwania dawnych potraw, wspólnych spotkań, czytania, nauki, zabawy, spotkań ze sławnymi ludźmi, przyjaciółmi, relaksu i odpoczynku, do organizacji gier terenowych, pikników, pokazów talentów, wieczorów poetyckich, do gier (szachy, poker, bilard, gry komputerowe). 

Omówiono także potrzeby mieszkańców, a były to: brak piłek i siatki do gry, brak gier planszowych, za mało nowości – nowo wydanych tytułów książkowych, brak kartonów i kredek do rysowania.

Na pytanie „Czego brakuje, do czego daleko?” padły takie odpowiedzi: boiska, placu zabaw, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru na basen, urządzeń sportowych: siłowni zewnętrznej, trampoliny, spotkań ze sławnymi ludźmi, imprez, konkursów, skweru z fontanną, parku linowego – wybudowanego.

Ponadto padły propozycje organizacji następujących wydarzeń i imprez: dzień sportu, tydzień z letnim kinem, tydzień z wesołym miasteczkiem, organizacji koncertów zespołów muzycznych, zajęć ze strażą pożarną.

W dniach 6 i 7 czerwca br. Fundacja Civis Polonus zorganizowała dla uczestniczących w projekcie bibliotek i samorządów kolejne szkolenie, mające na celu podsumowanie dotychczasowych działań i zaplanowanie kolejnych. Projekt kończy się w październiku br.


źródło: GOK Wołajowice