Gmina Hrubieszów: Od 1 lipca zmiania taryfy na wodę i ścieki

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie zawiadamia, że z dniem 1 lipca 2013 roku ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Reklamy

– cena za dostarczoną wodę 3,47 zł z VAT/m3 (dla wszystkich grup odbiorców)
– cena za odprowadzone ścieki 8,00 zł z VAT/m3 (dla wszystkich grup odbiorców)

 

Taryfa została opracowana na podstawie:
– Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 123, poz. 858)
– Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 Nr 127, poz. 886)

 

Źródło: UG Hrubieszów