Gmina Hrubieszów: Pięciolecie Zespołu Śpiewaczego „Pokolenie”

Pięć lat temu, 31 sierpnia 2008 roku w Kułakowicach Pierwszych powstał Międzypokoleniowy Zespół Śpiewaczy „Pokolenie”. Narodził się w ramach projektu PPWOW – Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Kierownikiem została Maria Gębala.

Reklamy

Obecnie zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, kieruje nim Maria Guzik a instruktorem muzycznym jest Jan Kaczkowski. Zespół w swoim repertuarze posiada piosenki m.in.: religijne, patriotyczne, wojskowe, biesiadne, weselne i ludowe. Bierze udział w przeglądach zespołów śpiewaczych oraz uświetnia imprezy gminne i okolicznościowe. Sukcesem zespołu było zdobycie II miejsca na V Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej „Kolędy i Pastorałki” w  2009  roku w Moniatyczach.

W ostatnią sobotę sierpnia 2013 roku, odbył się Jubileusz Zespołu. Na uroczystość przybył przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów, Janusz Jędrzejewski, który przywiózł ze sobą nagrodę finansową przyznaną przez Wójta Gminy Hrubieszów i Przewodniczącego RG Hrubieszów; członek Zarządu Powiatu, Danuta Kozłowska z prezentem od władz powiatowych, była również reprezentantem Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie. Licznie przybyły także delegacje innych zespołów działających przy GOK w Wołajowicach. Reprezentowały one: Zespół Śpiewaczy „Zuzanki” z Moniatycz, „Polanie” z Wolicy, „Jutrzenka” z Czerniczyna oraz Zespół Taneczny „Wesoła Ferajna” z Husynnego. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił oczywiście Zespół „Pokolenie”.

 

Wójt Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki