Gmina Hrubieszów: Piknik Rodzinny 2013

W niedzielny dzień 8 września teren boiska przy Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach był pełen gwaru i wesołej zabawy. Zorganizowano tam Piknik Rodzinny w ramach projektu systemowego „Lepsze Życie”.

Reklamy

Wójt Gminy Hrubieszów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie, Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, szkołami podstawowymi oraz organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Hrubieszów w dniu 08.09.2013r. w godzinach 13 do 20 zorganizowali Piknik Rodzinny w ramach projektu systemowego „Lepsze Życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego od 2007-2013 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Hrubieszowie. W sumie na piknik składały się trzy imprezy tj. Pikniku Rodzinnego w ramach projektu „Lepsze życie,” zakończenie wakacji z Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz zakończenie wakacji z KRUS.

Z uwagi na spełnienie kryterium oceny ofert zapytania ofertowego firma KROPEK zorganizowała i przeprowadziła piknik dla uczestników w ramach programu POKL.

Reklamy

W niedzielny dzień teren boiska przy Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach był pełen gwaru i wesołej zabawy, z nieba pięknie świeciło nam słoneczko.

Uczestnicy Pikniku mieli okazję do udziału w różnego rodzaju grach i zabawach o charakterze sportowym z elementami profilaktyki (indywidualne, grupowe, integracyjne dzieci z rodzicami) jak np. wyścigi drużynowe, przeciąganie liny, tor przeszkód, zabawy z chusta Klanza, quiz z wiedzy o bajkach oraz wiele innych zabaw. Każdy kto chciał mógł ozdobić swoją twarz kolorowymi rysunkami i tym sposobem wśród dzieci w tym roku królowały biedronki, kotki, motylki oraz tygrysy, największą popularnością wśród chłopców cieszył się wizerunek spidermena.

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się tworzenie z balonów zwierzątek, mieczy, kwiatków i innych figur, wszystkie dzieci mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, poskakać na trampolinie, pobawić się w zamku z piłeczkami.

Do zabawy udało się zaangażować także dorosłych, którzy razem ze swoimi pociechami przepięknie i z wielkim zaangażowaniem wykonali kilka tańców integracyjnych. 

Wytańczone kroki i inne wygibasy taneczne sprawiły, że każdy z nas mógł rozruszać swoje kości, zaginęła bariera wiekowa, wszyscy staliśmy się sobie równi.

Na początku Pikniku został ogłoszony konkurs dla rodzin biorących aktywny udział w uroczystościach tego dnia, który polegał na zilustrowaniu hasła „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Przez cały czas trwania spotkania rodziny miały możliwość stworzyć swoje prace.

Komisja oceniająca prace wyłoniła 4 najbardziej wyróżniające się rysunki. Autorzy wygranych prac otrzymali nagrody za łączną kwotę 1000 zł.

Nie zabrakło nagród oraz dyplomów dla wszystkich, którzy brali aktywnie udział w organizowanych zabawach, osoby uczestniczące otrzymały słodkie upominki, gry, kolorowanki, książeczki itp., na twarzy każdego dziecka w tym dniu widniał uśmiech.

W ramach powstałego Centrum Integracji Społecznej w Mienianach zorganizowane zostały stoiska trzech warsztatów warsztat gastronomiczny, warsztat remontowo-budowlany oraz warsztat rolno-porządkowy. Uczestnicy warsztatów mieli okazje do prezentacji swoich umiejętności, pokazania czym się zajmują w CIS, jakie prace wykonują. Dużym zainteresowaniem uczestników Pikniku cieszyło się stoisko warsztatu gastronomicznego, który kusił smakołykami własnej roboty: wypiekami ciastkarskimi, dżemami, pasztecikami można było też skosztować smalcu z ogórkiem itp.

Nie mogło zabraknąć także stoiska projektu „Lepsze życie” obsługiwanego przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, gdzie zasięgnąć można było informacji o projekcie i zrealizowanych w jego ramach zadaniach.

Przez cały czas trwania Pikniku dla uczestników był dostępny catering w postaci bigosu, napoju, nie zabrakło też czegoś dla najmłodszych – wata cukrowa, popcorn.

Dużą atrakcją okazała się wizyta niesamowitego gościa – Pana Mariusza Matery. Pan Mariusz to wokalista od ponad 30 lat obecny na scenie muzycznej. Współpracował z wieloma artystami m.in. Natalią Kukulską, Zespołami Rdza, Meffis, Mary Jane, Nienasycenie, Now, Deckover, Sixteen i Seventeen. Aktualnie członek zespołu Joel, Deckover. Można go też usłyszeć podczas koncertów Chełmskiego Chóru Gospel.

Pan Mariusz wykonał kilka utworów, angażując publiczność do nucenia razem z nim wielkich przebojów. Publiczność nagrodziła go wielkimi brawami, a po występnie nadszedł czas na rozdawanie autografów i wspólne zdjęcia z fanami.

Piknik Rodzinny był okazją do spotkania z rodzinami i przyjaciółmi uczestników zaangażowanych w projekt. Dzięki aktywnemu udziałowi wszystkich zaproszonych gości, zaangażowaniu organizatorów oraz utrzymaniu się dobrej pogody Piknik Rodzinny był bardzo udany i przyniósł wiele radości i wrażeń wszystkim uczestnikom. Zamierzone cele zostały zrealizowane, a uczestnicy pikniku powinni wykorzystać umiejętności poznane na pikniku w życiu codziennym jak i zawodowym.

Piknik zaszczyciła swoją obecnością również Pani Krystyna Kubczak – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, która jest realizatorem ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Podczas pikniku odbył się konkurs ,,Czas na talent”, którego celem było pokazanie pozytywnych zachowań działań, szczególnych umiejętności, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, promowanie i wyłonienie „Talentu 2013” spośród mieszkańców gminy Hrubieszów.

Do konkursu zgłosiło się 14 osób oraz 5 zespołów, w których brało udział 28 dzieci. Ponadto w trakcie pikniku do konkursu zgłosiła się jeszcze 1 osoba, która została dopuszczona do udziału w konkursie za zgodą Komisji ds. wyboru kandydatów konkursu „Czas na talent”, jak również za zgodą Komisji ds. wyboru kandydatów konkursu „Czas na talent” poza konkursem wystąpiła pięcioletnia Gabrysia.

Po występach uczestników członkowie komisji na podstawie przeprowadzonej oceny opisowo-punktowej komisja zakwalifikowała do finału 4 osoby, na które następnie głosowała publiczność oddając głos na daną osobę. Po zakończeniu głosowania przewodniczący Komisji Pani Krystyna Kubczak ogłosiła wyniki:

 

I miejsce: Eryk Zawadzki

– nagroda pieniężna w kwocie 1 000 zł

 

II miejsce: Monika Lewandowska

– nagroda pieniężna w kwocie 700 zł

 

III miejsce: Jagoda Kraczuk

– nagroda pieniężna w kwocie 500 zł

 

IV miejsce: Ewelina Flis

– nagroda pieniężna w kwocie 300 zł

 

dodatkowo Pan Tomasz Zając Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego przyznał wyróżnienie dla Eryka Zawadzkiego wręczając Puchar Przewodniczącego Sejmiku.

Przedstawiono sprawozdanie z realizacji akcji, w którym zaznaczono, że do realizacji wypoczynku na terenie poszczególnych miejscowości aktywnie włączyli się Sołtysi, Rady Sołeckie, Radni, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło również pedagogów i księży.  Przy współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Zakładem Opieki Zdrowotnej oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych organizowane były pogadanki i prelekcje na temat bezpieczeństwa i uzależnień. W ramach wycieczek i pięciodniowych turnusów organizowanych w 13 miejscowościach do akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł’ przystąpiło 8 szkół , 1 Sołectwo Wsi, 3 Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna, których koordynatorami byli:

– Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach – koordynator  Małgorzata Mizerska;

– Szkoła Podstawowa w Stefankowicach – koordynator Sławomir Perkman;

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosmowie – koordynator Zuzanna Kapyś;

– Szkoła Podstawowa w Czerniczynie – koordynator Bożena Nowosad;

– Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – koordynator Joanna Wasilik;

– Szkoła Podstawowa w Mienianach – koordynator Dorota Markiewicz;

– Szkoła Podstawowa w Husynnem – koordynator Anna Myśliwiec;

– Szkoła Podstawowa w Ślipczu – koordynator Urszula Duda;

– Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy – koordynator Pan Piotr Sendecki;

– Koło Gospodyń Wiejskich w Teptiukowie – koordynator Dorota Małecka;

– Koło Gospodyń Wiejskich w Jankach – koordynator Maria Magdziak;

– Sołectwo Wsi w Wolicy – koordynator Danuta Hojda.

 

Z wypoczynku letniego skorzystało 512 dzieci z 13 miejscowości z terenu Gminy Hrubieszów. Nad realizacją wypoczynku w tych miejscowościach czuwało 13 koordynatorów, pomagało im 32 opiekunów oraz 32 wolontariuszy. Ogólny koszt wypoczynku wyniósł około 15 065,00 zł.

Podczas uroczystości wręczono certyfikaty dla koordynatorów kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”, którzy przyczynili się do realizacji całego przedsięwzięcia. Również zostały wręczone dyplomy wraz z nagrodami dla dzieci, które brały udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013:

– Dominika Kutyła – Szkoła Podstawowa Moniatycze;

– Agata Drzygało – Szkoła Podstawowa Ślipcze;

– Ewelina Flis – Szkoła Podstawowa Czerniczyn;

– Karolina Kulczyńska – Świetlica Wiejska Czumów;

– Oliwia Solarska – Szkoła Podstawowa Czerniczyn.

 

Piknik był finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Lepsze życie”, Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2013 rok oraz z budżetu Gminy Hrubieszów.

Dzięki aktywnemu udziałowi wszystkich zaproszonych gości i dobrej pogodzie Piknik Rodzinny był bardzo udany i przyniósł wiele radości i wrażeń wszystkim uczestnikom.

Na zakończenie pikniku uczestnicy otrzymali balony wypełnione helem, które następnie zostały wypuszczone w niebo.

O udanej zabawie świadczą wesołe twarze uczestników uwiecznione na zdjęciach.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia pikniku i pomagali przy jego organizacji – serdeczne podziękowania składają organizatorzy.

Do zobaczenia za rok!


Info i fot. GOPS Hrubieszów