Gmina Hrubieszów: Plan Drogowy

Gmina Hrubieszów wystąpiła w ostatnim czasie o dofinansowanie w 2013 r. remontu kolejnej drogi na swoim terenie.

Reklamy

Jako jedna z kilku (nielicznych) gmin z terenu województwa lubelskiego złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 111094 L Czerniczyn – Łotoszyny” w ramach uzupełniającego naboru wniosków do programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (tzw. schetynówki). W ramach projektu planuje się remont 2,4 km drogi o szerokości 5,5 m poprzez wykonanie nowej asfaltowej warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, na wyrównaniu z masy betonu asfaltowego o średniej grubości 4 cm. Wartość projektu oszacowano na kwotę: 1.055.041,93 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ma stanowić 50% wartości, czyli: 527.520,97 zł.

Po ocenie przez komisję wojewódzką wniosek Gminy Hrubieszów został ujęty na wstępnej liście rankingowej wniosków. Ostateczna decyzja (po odwołaniach) ma należeć do Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek po dokonaniu zmian w zasadach finansowania projektów w ramach programu, które polegają m.in. na zwiększeniu poziomu dofinansowania (z dotychczasowych 30%) do poziomu 50%.

 

Wójt  Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki