Gmina Hrubieszów: Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Kubusiowa Akademia

Wójt Gminy Hrubieszów zaprasza rodziców i wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie oraz obecnych uczestników na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Kubusiowa Akademia”. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2012 r. w świetlicy Urzędu Gminy o godzinie 15.00.

Reklamy

Projekt „Kubusiowa Akademia” – utrwalenie i rozwój efektów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Hrubieszów” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem spotkania jest:
– zachęcenie do wzięcia udziału w projekcie rodziców i ich dzieci pochodzących z terenu Gminy Hrubieszów
– podsumowanie dotychczasowej działalności 5 Punktów Przedszkolnych utworzonych w ramach projektu
– przedstawienie zasad rekrutacji dzieci do PP na rok szkolny 2012/2013 oraz omówienie dokumentacji rekrutacyjnej
– omówienie zasad udziału rodziców w projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej