Gmina Hrubieszów: Stanisław Staszic i Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie

21 maja 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach przeprowadzono XIII Gminny Konkurs pt. „Stanisław Staszic i Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie”, organizowany w formie turnieju.

Reklamy

Konkurs ma na celu krzewienie i rozwijanie wiedzy o Stanisławie Staszicu i Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim.

W konkursie udział wzięły: 4 szkoły podstawowe: z Czerniczyna, Moniatycz, Kułakowic Trzecich i Mienian, gimnazjum z Moniatycz oraz świetlice wiejskie: z Czerniczyna, Czumowa i Brodzicy.

W kategorii szkoły podstawowe:  I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Czerniczyna, II Świetlica Wiejska z Czumowa zaś trzecie miejsce przypadło Publicznej Szkole Podstawowej z Kułakowic Trzecich.

W kategorii gimnazja:  I miejsce otrzymało Gminne Gimnazjum w Moniatyczach, jako jedyna placówka biorąca udział w tej kategorii wiekowej.

                                  

 

Wójt  Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki