Gmina Hrubieszów: Terminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mieszkańcy gminy Hrubieszów opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi winni wpłacać każdego roku w terminach:

Reklamy

1) do dnia 15-go marca,
2) do dnia 15-go maja,
3) do dnia 15-go września,
4) do dnia 15-go listopada 
u inkasenta lub na rachunek bankowy Nr 82 1240 2816 1111 0010 5090 5055. W roku 2013 obowiązują terminy płatności: do dnia 15-go września i do dnia 15-go listopada.


Info: UG Hrubieszów