Gmina Hrubieszów: Uchwalony Program Rozwoju Turystyki

Program Rozwoju Turystyki Gminy Hrubieszów na lata 2013 – 2017 został przyjęty przez Radę Gminy Hrubieszów. Przy powstawaniu programu pracowała zespół partycypacyjny aktywnych mieszkańców, angażujących się w sprawy społeczne, składający się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji, instytucji i urzędu.

Reklamy

Dokument zawiera trzy cele: 
1 cel – budowa świadomości mieszkańców oraz ich edukacja w kierunku turystyki; 
2 cel – większa promocja Gminy Hrubieszów; 
3 cel – poprawa infrastruktury (noclegowo gastronomicznej) turystycznej.

W obrębie celu pierwszego założeniem zespołu było, aby powstałe zadania były skierowane do mieszkańców, mające na celu informowanie mieszkańców o walorach turystycznych naszego regionu i zachęcające do podejmowania działań na rzecz otwierania kolejnych i nowych usług skierowanych do turystów w obrębie usług noclegowych, gastronomicznych i atrakcji turystycznych. 
Cel drugi miałby być realizowany poprzez wykorzystanie innych kanałów informacyjnych, a skierowanych do turystów z wykorzystaniem istniejących materiałów, zadbanie o odpowiednie oznakowanie terenu, jak również promowanie działań i pokazanie korzyści płynących z prowadzenia usług dla turystów. W obrębie celu trzeciego realizowane zadania miałyby się przyczynić do angażowania się mieszkańców w: zadbanie przestrzeni publicznej w każdej naszej miejscowości, otwierania usług skierowanych do turystów i powstawania nowej infrastruktury turystycznej. 

Program Rozwoju Turystyki Gminy Hrubieszów na lata 2013 – 2017 powstał w ramach uczestnictwa Gminy Hrubieszów w ogólnopolskim, pilotażowym projekcie „Decydujmy Razem”, mającym na celu wypracowanie mechanizmów partycypacji społecznej. Gmina Hrubieszów jest uczestnikiem II edycji  projektu, jednym ze 108 samorządów z Polski. Z terenu województwa w projekcie uczestniczą gminy: Hrubieszów, Kraśnik, Turobin i powiat Krasnystaw.

 

Animatorka Danuta Kloc