Gmina Hrubieszów: Wakacje 2013 – Zachowaj Trzeźwy Umysł

Już po raz ósmy na terenie gminy Hrubieszów organizowane są wakacje dla dzieci z terenu gminy Hrubieszów pod hasłem Wakacje 2013 – Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Reklamy

Organizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności lokalnej, w szczególności pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz osób prowadzących świetlice wiejskie, duże zaangażowanie wykazują również nauczyciele i wychowawcy.

To między innymi dzięki ich pomocy aż 472 dzieci będzie wypoczywać w dwunastu miejscowościach z terenu gminy Hrubieszów w okresie wakacyjnym w zorganizowanych pięciodniowych dziennych turnusach.

W każdej z tych miejscowości oprócz jednodniowej wycieczki zorganizowano różnego rodzaju gry i zabawy, których inspiracją były m. in. propozycje konkursowe kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Ponadto w dziewięciu miejscowościach zorganizowane zostaną eliminacje do konkursu „Czas na talent”, którego finał odbędzie się we wrześniu podczas pikniku rodzinnego.

Wypoczynek dofinansowany jest ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom, natomiast pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie koordynują działania w poszczególnych miejscowościach. Udanych wakacji!

Poniżej przedstawiamy miejscowości, w których zorganizowany zostanie tegoroczny wypoczynek:

Lp.

Organizator

Wycieczka

Termin eliminacji „Czas na Talent”

1.

Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

2013-07-01

nie organizuje

2.

Szkoła Podstawowa w Ślipczu

2013-07-02

2013-07-05

godz. 1000-1100

3.

Szkoła Podstawowa w Husynnem

2013-07-03

2013-07-04

godz. 1000-1100

4.

Szkoła Podstawowa w Kosmowie

2013-07-04

2013-07-03

godz.1300-1400

5.

Szkoła Podstawowa w Czerniczynie

2013-07-05

2013-07-03

godz. 1100-1230

6.

Zespół Szkół Publicznych
w Moniatyczach

2013-08-26

lub 2013-08-30

2013-06-25

7.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

2013-07-09

nie organizuje

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy

2013-07-12

2013-07-11

godz. 1600-1700

9.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Teptiukowie

2013-07-25

2013-07-23

godz. 1300

10.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jankach

2013-07-31

nie organizuje

11.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach

2013-07-10

2013-07-02

godz. 1230-1300

12.

Gospodyń Wiejskich w Gródku

2013-07-30

2013-08-11

 

 

źródło: GOPS Hrubieszów