Gmina Hrubieszów: Wyniki konkursu ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań przewidzianych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

Reklamy

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań przewidzianych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 zgodnie z uchwałą Nr XXII/109/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wyniki konkursu »

 

 

Źródło: UG Hrubieszów