Gmina Hrubieszów: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Hrubieszów.

Reklamy

Urząd Gminy Hrubieszów informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. D.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z póżn. zm.) wykłada sią do publicznego wglądu na okres 21 dni t.j. od dnia 10 września do 01 pażdziernika „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Hrubieszów na lata 2012-2027″.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Hrubieszów mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowego dokumentu.

„Projekt założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Hrubieszów na lata 2012-2027″ dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Hrubieszów ul. Bolesława Prusa 8  pokój numer 10 I p. w godzinach pracy Urzędu.

Źródło: UG Hrubieszów