Gmina Hrubieszów: Zapraszamy do udziału w projekcie ” Kopalnia dobrych praktyk”

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Hrubieszów Zaprasza do zgłaszania się do udziału w projekcie „Kopalnia dobrych praktyk”

Reklamy

Do projektu mogą zgłaszać się pełnoletnie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Hrubieszów.
Uczestnicy projektu wezmą udział w:
1. Wizycie studyjnej w gm. Strumień pow. Cieszyn
2. Szkolenie z obsługi tabletu i portalu „Kopalnia Dobrych Praktyk”
3. Szkolenie z zakresu współpracy z dziennikarzami..
4. Szkolenie dla liderów.

Czas realizacji projektu: 01.09 2013-31.03.2014
Ilość uczestników: 40

Reklamy

Rekrutacja na podstawie zgłoszeń. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów wyłoni osoby z największym doświadczeniem w działalności społecznej.
Uczestnicy szkoleń otrzymają tablety. W czasie szkoleń zapewniamy ciepły posiłek.

Projekt ma na celu stworzenie lokalnych liderów w miejscowościach Gminy Hrubieszów, którzy będą aktywizować lokalną społeczność. Dodatkowo lider będzie umieszczał informacje z przeprowadzonych działań na portalu www.gminahrubieszow.pl

Formularz zgłoszeniowy jest do dostępny do pobrania na stronie www.gminahrubieszow.pl

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w terminie do 30 września 2014 r. do GCI w Urzędzie Gminy Hrubieszów ul. Prusa 8 lub na adres e-mail psendecki@sendpol.pl

 

Źródło: UG Hrubieszów