Gmina Hrubieszów: Zatrzymano nielegalnego migranta – Bug przepłynął wpław

W dniu 20 września br., na terenie gminy Hrubieszów, w odległości około 500m od rzeki granicznej Bug, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie zatrzymali cudzoziemca, który dokonał nielegalnego przekroczenia granicy państwowej, z terytorium Ukrainy do Polski.

Reklamy

Jak ustalono cudzoziemiec, który podawał się za obywatela Izraela przepłynął wpław rzekę Bug i dalej pieszo kontynuował swą wędrówkę w głąb kraju. Osobę zatrzymaną doprowadzono do pomieszczeń Placówki SG w Hrubieszowie, celem realizacji dalszych czynności służbowych.

W dniu 21 września br., w ramach readmisji, osobę zatrzymaną przekazano ukraińskim służbom granicznym.


Info i fot. NOSG