22 lipca 2024

Gmina Hrubieszów złożyła kolejny wniosek o dotację

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

W poniedziałek (16 listopada) Gmina Hrubieszów złożyła kolejny już w tym roku wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Nadbużańska przyroda – produkt transgranicznej turystyki ekologicznej – droga do rozwoju”.

***

Reklamy

W poniedziałek (16 listopada) Gmina Hrubieszów złożyła kolejny już w tym roku wniosek o dofinansowanie projektu. Tym razem w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Reklamy

Tytuł podprojektu: „Nadbużańska przyroda – produkt transgranicznej turystyki ekologicznej – droga do rozwoju”. Celem podprojektu jest pobudzenie i rozwój nowych inicjatyw oraz wspieranie istniejącej współpracy transgranicznej polskich i ukraińskich samorządów, a także podjęcie współpracy w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy oraz podniesienie poziomu życia i społeczno-ekonomicznej integracji sąsiadujących regionów po obu stronach granicy.

W ramach podprojektu planuje się przeprowadzenie konferencji z udziałem wszystkich partnerów i przedstawicieli władz sąsiednich gmin. Część uczestników konferencji ma również uczestniczyć w wyjeździe studyjnym (prezentacji plenerowej) po najbardziej atrakcyjnych miejscach gminy. Efektem podjętej współpracy z partnerem zagranicznym (Włodzimierz Wołyński) i dwoma partnerami krajowymi (Zespół Parków Krajobrazowych Roztocza z/s w Zamościu i Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania) będzie opracowanie publikacji (albumu) prezentującej walory przyrodniczo-kulturowe nadbużańskiej Gminy Hrubieszów i jej okolic w nakładzie 2500 egzemplarzy.

Wartość całkowita podprojektu: 65.967 zł, w tym planowana wysokość dofinansowania: 56.068 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009